Matematikte Çizgi Nedir?

0
Advertisement

Matematikte çizgi nedir nasıl tanımlanır? Çizginin özellikleri ve çeşitlerinin kısa örnekli açıklamalarının yer aldığı yazımız.

Matematikte çizginin birçok tarifi vardır. Genel olarak «hareket eden bir noktanın bıraktığı iz» diye tanımlanır. Eski Yunan matematikçısı Euklides çizgiyi «genişliği olmayan uzunluk» diye tarif eder. Bir başka tarife göre de «çizgi yüzeyin sınırıdır». Geometride çizginin hiç kalınlığı olmadığı farz edilir.

Üç çeşit çizgi vardır:

1. — Doğru çizgi: Arşimet bunu «iki nokta arasındaki en kısa yol» olarak tarif eder, İki noktadan ancak bir doğru geçer. İki ucu sınırlı, belli uzunluktaki doğrulara «doğru parçası», İki tarafı da sınırlanmamış doğru çizgilere «doğru», bir ucu sınırlanmış öteki ucu sınırlanmamış doğru çizgilere de «yarım doğru» denir.
Doğru ve Yarım Doğru

Çizgi

Doğru parçası iki ucuna konan iki harfle adlandırılır. Doğru, yanına yazılan bir harfle gösterilir. Yarım doğru da iki harfle gösterilir, yalnız bir tarafı sınırlıdır.

Advertisement

2. — Kırık çizgi: Uç uca gelen ve bir doğru üzerinde bulunmayan doğru parçalarına denir. Kırık çizgiler köşelerine konan harflerle adlandırılır. ABCDEF kırık çizgisi gibi:

Kırık Çizgi

3. — Eğri çizgi: Bir doğru üzerinde olmayan ve köşe yapmadan doğrultu değiştiren çizgiye denir. Eğri yanına konan bir harfle gösterilir A eğrisi gibi :

Eğri Çizgi

Bu üç çeşit çizgiden en kısası doğru çizgidir.

Advertisement


Leave A Reply