Materyalizm Ne Demek?

0

Maddecilik ya da özdekçilik olarak da isimlendirilen materyalizm nedir? Materyalizm ne demek? Materyalizm ile ilgili tanım ve genel bilgilerin yer aldığı sayfamız.

materyalizm

materyalizm felsefede bir görüştür. Maddecilik ya da özdekçilik olarak da adlandırılır. Buna göre maddenin kendisinden başka hiçbir varlık yoktur. Madde, tek varlık olarak çeşitli özelliklerde kendini belli ederse de, hepsinde ortak bazı özellikler vardır.

Materyalizm, psikolojide de kendini göstermiştir. Buna göre, hiçbir ruh olayının kendiliğinden bilinmesine imkan yoktur; zihin ve ruh olaylarının varlığına ancak bir maddi belirtiyle hükmetmek mümkün olabilir. Bundan başka, ahlâkta, sağlığı, rahatı, zenginliği, zevki, beden ihtiyaçlarını karşılamayı hayatın gayesi sayan görüşe de «materyalizm» denir.

Karl Marx’ın ileri sürdüğü düşünceleri belirtmek için, Friedrich Engels «tarihî maddecilik» tâbirini kullanmıştır. Ona göre, toplumdaki, tarihî olaylardaki her türlü değişmenin, gelişmenin temel sebebi iktisadi olaylardır. Gene Engels’în kullandığı «diyalektik maddecilik» sözü ile tarihî maddeciliğin dünyadaki uygulama şeklini toplu olarak ifade etmek istemiştir.


Leave A Reply