Mathis der Maler, Ressam Mathis Opera Konusu (Paul Hindemith)

0
Advertisement

Mathis der Maler (Ressam Mathis) Operası kim tarafından hangi tarihte yazılmış, bestelenmiştir? Mathis der Maler (Ressam Mathis) Operasının konusu, özeti, hakkında bilgi.

MATHİS, DER MALER (Ressam Mathis)

Yedi tabloluk operadır.

Metin: Paul Hindemith
Besteci: Paul Hindemith
İlk oynanış: 1938 Zürich.

Başlıca kişiler:

Başpiskopos Albrecht (Tenor), Ressam Mathis (Bariton), Reidinger (Bas), Hans Schwalb (Tenor), Kontes Helfenstein (Alto), Ursula (Soprano), Regina (Soprano).

Konunun geçtiği çağ ve yer: 16’ncı yüzyılın ilk yarısında «Köylü Savaşları» boyunca Almanya.

Advertisement

Konusu:

Ressam Mathis, Meinz’deki bir manastıra duvar resimleri yaparken ayaklanan köylülerin önderi Schwalb ve kızı Regina girerler. Mathis onları saklar, Schwalb’ın yarasını sarar. Köylü önderi onun insanlığın kaderi konusunda böylesine önemli olaylar başgöstermişken oturup resim yapmasını kınamakta, kızı Regina yakışıklı ressama hayranlığını açıklamaktadır. Uzaktan önderi izleyenlerin geldiği görülür. Mathis kaçaklara kendi atını vererek uzaklaşmalarını sağlar. Toplanan Kardinal Kurulu olayı duymuştur, köylülerin önderini kaçıran Mathis cezalandırılmalıdır. Ressam gerçeği açıklar, köylülerin ezilmesine son verilmesini ister. Onlara karşı savaş sürdükçe fırçasını eline almayacaktır. Başpiskopos Albrecht sanatçıyı savunur, ona nereye isterse gidebileceğini söyler. Ressam, Luther’in arkadaşı Protestan Riedinger’in evindedir.

Zengin tüccar ünlü devrimcinin kendisine yazdığı bir mektubu okur; Luther evlenmek istemekte, tüm Almanya’ya örnek olmayı düşünmektedir. Riedinger’in kızı Ursula bu evliliğe uygun görülmüştür. Ursula bu fikri kabul etmez, ressamı sevmektedir. Fakat Mathis onun için çok yaşlıdır. Dışarıdaki gürültüler «Köylü Savaşları»nın yeni bir belirtisidir. Mathis savaşa katılmak üzere çıkar. «Köylüler» Königshofen kentini almışlardır. Kentin soylularından kont öldürülmüş, sıra kontese gelmiştir. Mathis yetişerek kadını kurtarır, bu sırada karşı güçler görünmüş, köylüler çekilmeye başlamış, önderleri Schwalb öldürülmüştür. Mathis kalır, bu defa kontes onun canını kurtarır, ressam. Schwalb’ın kızı Regina ile uzaklaşır. Ursula başpiskopos Albrecht’e gelerek Luther’le evliliğe hazır olduğunu söyler.

Albrecht kızın fedakârlığını anlamış, gereksiz bulmuştur. Artık kendisi de görevinden ayrılıp gezginci keşiş olacaktır. Regina ressamla kaçmaktadır. Ancak, yorulmuştur; düşünde çevresindeki insanları İncil’in kahramanları gibi görmektedir. Kendisi Aziz Antonius, Albrecht Aziz Paulus’dur. Son sahnede Meinz’deki ölümsüz eseri «İsenheim Mihrabı»nı resimlerken görülür. Dinsel konulu resimlerdeki tüm karakterler gene çevresindeki insanlardır. İçeri Albrecht girer, Mathis’in yapıtı bitmiştir, o da çok sevdiği din adamını izleyecektir. Cetvelini, pergelini, fırçasını, boyalarını, varını, yoğunu bir sandığa koyarak bırakır, Albrecht’i izler.

«Mathis der Maler», yüzyılımız Alman operasının en önemli örneklerinden biridir. Hindemith bu eseriyle 1460-1528 yılları arasında yaşayan fakat uzun süre bilinmeden kalan büyük Alman ressamı Mathias Grünewald’ın karakterini yansıtmaya çalışmış, «İsenheim Mihrabı»nın ölümsüz yaratıcısını kendine özgü tekniğiyle çizmiştir.


Leave A Reply