Mavi Yeşil Bakteriler (Siyanobakteri) Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Mavi-Yeşil su yosunları ya da Siyanobakteri denilen canlılar ile ilgili olarak genel ve temel bilgilerin yer aldığı yazımız.

siyanobakteri
MAVİ-YEŞİL SU YOSUNLARI, (Lat. Cyarıophyta). Mavimsi yeşil renkli su yosunları grubuna verilen isimdir. Tek hücreli ilkel organizmalardır. Gerçek çekirdekleri yoktur. Kendibeslektirler, fakat organik maddeleri besin olarak kullanabilirler. Klorofil a, karotinoitler, mavi-mor renkli olan ve suda çözünen fikosiyanın maddesini ve bazıları yine suda çözünen kırmızı renkli fikoeritrin maddesini taşırlar.

Bu iki kromoproteinin oranına göre, hücre daha çok mavimsi ya da daha çok kırmızımsı bir renktedir. Bu organizmalar serbest ya da koloni halinde yaşarlar. Koloniler müsilajlı kütleler ya da iplikler halindedir. Hücre cidarı pektin ya da himiselüloz ya da bazen selülozdan yapılmıştır. Protoplazmanın orta kısmında dezoksiribonükleik asit taşıyan bir bölge vardır. Hücrenin içinde değişik biçimlerde kromatin tanecikleri bulunur. Üremeleri eşeysizdir ve hücrenin ikiye bölünmesiyle gerçekleşir. Spor oluşması vardır. Kolonideki bazı hücreler spor haline geçerler.

Bu algler, durgun suların içinde ya da yüzeyinde, nemli toprak ve kayalar üzerinde, ağaç gövdelerinde yaşarlar. Birçok cinsleri planktonlara girer. Bazıları kireç salgılar. Bir bölümü mantarlarla liken oluşturur. Bazıları da birtakım su bitkilerinin hücre arası boşluklarında yaşarlar. Bazıları hayvanlar için zehirlidir. Bu algler açısından zengin bir suyu içtikleri zaman büyükbaş hayvanlarda bile ölüme yol açan zehirlenmeler görülmüştür. Hücrelerin çekirdeksiz oluşu, eşeysiz üreme yokluğu ve klorofil taneciklerinin yerlerinin belirli olmayışına bakılarak bakterilere yakın basit bitkiler olduğu düşünebilir.


Leave A Reply