Max Born Kimdir?

0

Max Born kimdir? Max Born hayatı, biyografisi, çalışmaları, buluşları, eserleri hakkında bilgi.

Max BornMax Born; Alman matematikçisi ve fizikçisi (Breslau 1882 – Göttingen 1970).

Advertisement

Felsefe, hukuk ve fen bilimleri dersleri aldı. Özellikle matematik, fizik ve astronomiyle ilgilendi. Çalışmalarını matematik alanında yoğunlaştırdı. 1906’da Elastik Çizgilerin Kararlığı adını taşıyan çalışmasıyla doktor unvanını aldı. 1915’te Berlin Üniversitesi kuramsal fizik profesörü oldu. Fizikçilerin, kristallerin yapısı üzerindeki deneysel çalışmalarının sonuçlarının olayı açıklamaktaki yetersizliğini görerek araştırmalarını bu konu üzerinde yoğunlaştırdı. Bu alandaki çalışmalarıyla kristallerin yanı sıra özellikle kristal ağlarındaki titreşim olaylarına önemli açıklamalar getirdi ve katı hal fiziğine yeni boyutlar kazandırdı. Bu çalışmaları, Kristal Ağlarının Dinamiği adı altında yayımlandı. Birinci Dünya Savaşı sonunda Berlin Üniversitesi’nde yeni kurulan Frankfurt Üniversitesi’ne ordinaryüs profesör olarak geldi. Burada katı hal fiziği üzerindeki çalışmalarını sürdürdü. Kimyasal bağların elektron yapısını açıkladı ve katı cisimlerin esneklik özelliklerini hesapladı. Atomların serbest yolları üzerinde deneysel çalışmalar yaptı ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte, Bohr atom modelinin yetersizliğine kanıt olabilecek önemli bulgular elde etti. 1920’de Göttingen Üniversitesi Kuramsal Fizik Bilim Dalı Başkanlığı’na atandı. Çalışmaları çok geniş alanı kapsayan Born’ un “kuvantum mekaniği” dalında yaptığı çalışmalar en dikkat çekenidir. Kuvantum mekaniğini kullanarak atomsal çarpışma olaylarını inceleyip hareketli cisimlerin maddesel ve dalgasal özelliklerini bir yaklaşıma bağladı (Born Yaklaşımı). W. Heisenberg’in düşüncelerinden yola çıkarak kurduğu “matrisler mekaniği” ile atomların spektroskopik yapılarının açıklanmasına büyük kolaylık getirdi. 1933’te Nazi yönetiminden kaçarak İngiltere’ye yerleşti. 1936’da Edinburgh Üniversitesi’ nde kuramal fizik profesörü olarak çalışmaya başladı. Kuvantum Mekaniğinin Sayısal Açıklaması konulu çalışmasıyla, W. Bothe ile birlikte 1954 Nobel Fizik Ödülü’nü paylaştı. Atom enerjisinin, atom silahlarının yapımında kullanılmasına şiddetle karşı çıkan bilim adamları arasında yer aldı.

Başlıca eserleri: Dynamik der Kristallglitter (Kristal Örgüler Dinamiği) 1915; Atomtheorie des Festen Zustan-des (Katıların Atom Kuramı) 1923; Restless Universe (Durmak Bilmeyen Evren) 1936; Natural Philosophy of Cause and Change (Neden ve Rastlantının Doğal Felsefesi) 1965.


Leave A Reply