Max Bruch Kimdir?

0
Advertisement

Max Bruch kimdir? Ünlü besteci Max Bruch hayatı, biyografisi, eserleri ve besteleri hakkında bilgi.

Max BruchMax Bruch; 6 Ocak 1838, Köln — 2 Ekim 1920, Berlin

Alman bestecisidir. Ferdinand Hiller’in öğrencisi. Önemli bir yapıtı bir operet olmuş, 1863 yılında da “Loreley” adlı operasıyla ün salmıştır. 1865’de Coblenz’de orkestra yöneticiliği yapmış, Fransa – Prusya savaşı üzerine Berlin’e yerleşmiş, 1892’de Berlin Yüksek Müzik Okulu bestecilik öğretmeni olmuştur. Kendine özgü kişiliği olan bir besteci değildir. Veriminde romantik eğilimlidir. Bugün “sol minör” keman konçertosu ve “Kol Nidrei” adlı viyolonsel ve orkestra için yapıtıyla tanınır.

KEMAN KONÇERTOSU “Sol minör” No. 1 Op. 26
İlk yorumu: 1866 Coblenz.
On yılı aşkın bir çabanın ürünü olan bu tanınmış vapıt ilk defa kemancı Otto von Königlöw tarafından yorumlanmış, ilgi görmesine rağmen sonuç besteciyi tatmin etmemiştir. Bruch “keman ve orkestra için fantezi” diye tanımladığı partisyon üzerinde yeni düzeltmeler yapmış, sonra çağın büyük kemancısı Joachim’e göndererek yargısını istemiştir. Joachim cevabında yapıtın mimarisi açısından “fantezi” değil “konçerto” olabileceğini belirtmiş, besteciyi başarılı çabasından ötürü kutlamış, 1867’de Hannover’deki bir yoruma solist olarak katılmıştır. Bu ünlü konçerto Joachim’e adanmıştır.

Eserin ilk bölümü (Allegro moderato) ana gereçle ilintisiz bir girişle başlar, keman, orkestranın tremoloları eşliğinde ilk “tema”yı, daha sonra yalnız olarak ikinci “tema”yı verir. Ustalıkla işlenmiş gelişmeler tekrar girişe ve arasız olarak ikinci bölüme (Adagio) bağlanır. Bu bölümün teması bazı tenkitçiler tarafından “19’uncu yüzyılın melodik şan ve şerefi” diye nitelendirilen ve iki yan “tema” tarafından süslenen hüzünlü bir şarkıdır. Üçüncü bölüm (Allegro energico) solo kemanın sürdürdüğü bir dans’dır. Ona kısa süre sonra bir lirik “tema” katılır ve yapıt parlak bir “coda” ile biter.

KOL NİDREİ (Viyolonsel ve Orkestra için Çeşitlemeler) Op. 47
İlk yorumu: 1881 Leipzig.
İbranice “Tanrıya söz veriş” anlamına gelen “Kol Nidrei” Yahudilerin kutsal “Yol Kippur” bayramında okudukları bir duadır. Bruch bu duanın melodisini viyolonselle sunmuş, ikinci bölümde aynı melodinin zengin çeşitlemelerini vermiştir. “Kol Nidrei” sağladığı olanaklar nedeniyle viyolonselcilerin sevdiği bir eserdir.

Advertisement

Leave A Reply