Max Weber Sosyolojiye Katkıları

0
Advertisement

Max Weber kimdir ve sosyoloji alanında ne gibi çalışmalar yapmıştır? Max Weber sosyolojisi, düşünceleri, çalışmaları ve katkıları hakkında bilgi.

Max Weber Sosyolojiye Katkıları;

MAX WEBER (1864-1920)

Sosyolojinin alanının ve kavramlarının belirlenmesi konusundaki çalışmaları, XX.yy. sosyolojisinde etkili olan bir diğer sosyolog ise MAX WEBER’dir.

Weber’in toplum tanımının temelinde bireylerin yaşamında yönlendirici niteliğe sahip olan toplumsal ilişkiler bulunur. Sosyoloji, salt mekanik davranıştan çok, anlamlı eylemi konu alan bir kültür bilimidir, insanın toplumsal içerikli olan eylemine araçlar ve amaçlar sürekliliği bir yön vermektedir.

Advertisement

Weber sosyolojisinin en önemli kısmını, din ile ekonomik ve toplumsal yapı ilişkisi konusundaki çalışmaları meydana getirir. Weber bu çalışmalarında ekonomik ve toplumsal yapının din üzerinde etkili olabileceğinin yanı sıra dinin de ekonomik yapı üzerinde etki yapabileceği görüşünü ortaya atmıştır. Weber’in ilk önemli incelemesi olan (PROTESTAN ETİĞİ VE KAPİTALİZMİN RUHU) başlıklı çalışmasında kapitalizm ile protestanlık arasında kurmuş olduğu ünlü ilişki bu düşünce çerçevesinde ortaya atılmıştır. Ancak bu çalışma Protestanlıktan çok kapitalizmin araştırılmasıdır. Weber’in incelemesi modern Avrupa kapitalizminin sosyolojik analizini konu alıyordu. Weber’in tezine göre kapitalist ekonomi büyük ölçüde Protestanlığın iktisadi ve toplumsal ahlak anlayışıyla biçimlenmişti.

Bu tez; kapitalizmi, aşılacak ve sonu gelecek bir ekonomik düzen değil, tersine ulaşılacak bir zirve olarak tanımlamaktadır. Öte yandan Weber, toplumsal gelişmenin bütün toplumlar için kaçınılmaz olmadığını öne sürmekte ve toplumsal gelişmeyi ancak bunun için gerekli unsurlara; yani protestan etiğine sahip olan toplumlara özgü saymaktadır. Weber’in görüşüne göre Batı kültürünün başlıca özelliği saydığı rasyonelleşme Protestanlıktan kaynaklanmaktadır ve bir toplumsal gelişme yasasıdır.


Leave A Reply