Mecaz ve Mecaz-ı Mürsel Sanatı Özellikleri – Örnekleri

0

Edebi sanatlardan Mecaz ve Mecaz-ı Mürsel sanatının özellikleri, çeşitleri nelerdir? Mecaz ve Mecaz-ı Mürsel sanatı örnekleri.

MECAZ

Advertisement

Bir sözün gerçek anlamı dışında özel bir anlamla kullanılmasıdır.

ÖRNEKLER:

a. Rıfat’ın üst üste yaptığı hatalar yaktı beni, Hele Abbas o da bir başka şekilde yaktı beni.

Advertisement

“yakma” eylemi gerçek anlamından uzaklaşarak, mahfetmek, kahretmek, üzmek anlamlarında kullanılmıştır.

b.. Fazla sert olma kırılırsın
c. Fazla yumuşak olma ezilirsin.

ç. Adam politikayla bozmuş.

d. O kazayı unutamıyorum, ne korkunç bir sahneydi.

e. Siz namuslu bir insandınız, nasıl düştünüz buralara?

Advertisement

MECAZ-I MÜRSEL (Mürsel Mecaz)

Bir sözün, gerçek anlamı dışında, benzetme amacı olmaksızın, bir başka söz yerine kullanılmasına mecaz-ı mürsel denir.

Not: Sözcük ile yerine kullanılacak olan varlık arasında herhangi bir benzerlik söz konusu olursa mecaz değil istiare sanatı yapılmış olur.

İstiare: Benzetmenin iki temel öğesinden sadece birini kullanmaktır.

ÖRNEK:

“Arslanım”

Yukarıda bir benzetme vardır. İnsan aslana benzetilmektedir.

(Açık istiare)

ÖRNEKLER:

Advertisement

a. Dün sabah Mehmet Akif’i okuyup, okuyup ağladım.

Mehmet Akif Ersoy’un yazmış olduğu eserler anlammda kullanılmıştır.

b. Sporcuyu stad ayakta alkışladı:

Stad=seyirciler

c. Atina, Kıbrıs konusundaki görüşlerini bildirmedi.

Atina=Yunanistan hükümeti

ç. Ben garip çizgilerle uğraşırken başbaşa
Rastlamıştım duvarda bir şair arkadaşa (Faruk Nafiz Çamlıbel)

Şair arkadaş=bir şairin duvara yazdığı dizeler.

Advertisement


Leave A Reply