Meclis İle İlgili Cümleler, Meclis Gerçek ve Mecaz Anlamı ile

0
Advertisement

Meclis ile ilgili cümleler. Meclis kelimesi içeren “Meclis” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Meclis Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler
 • Meclis hükümeti sistemi, TBMM’nin açılmasından cumhuriyetin ilanına kadar yürütülen sistemdir.
 • Mustafa Kemal meclis başkanı seçildikten sonra yaptığı teşekkür konuşmasının ardından meclisin çalışma sistemi ile ilgili bir önerge sunmuştur.
 • TBMM, millet iradesine dayandığı, milli egemenlik ilkesini esas aldığı için demokratik karakterli bir meclistir.
 • Milli Mücadele yıllarında mücadelenin örgütlenmesi için birçok çalışma yapılmıştır ve Meclisin kurulması da bu yönde yapılan çalışmalardan biridir.
 • Meclis kanun, kararname, yönetmelik çıkarmakla sorumludur.
 • 23 Nisan 1920’de Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi açıldı.
 • 23 Nisan 1920 tarihinde, parlamento geleneklerine göre, en yaşlı üye olan Sinop Milletvekili Şerif Bey, Başkanlık kürsüsüne çıktı ve konuşma yaparak Meclis‘in ilk toplantısını açtı.
 • Milletvekili görevi süresince meclis içinde veya dışında belirttiği oy, söz ve düşünceleri ile ilgili yasama sorumsuzluğuna sahiptir.
 • Günümüzde kullanılan meclis binası 6 Ocak 1961’de açıldı ve 1998’de bir yenileme çalışması gerçekleştirildi.
 • Millet iradesini esas alan meclisin açılış günü olan 23 Nisan 1920 tarihi ile birlikte Türk halkı da egemenliğini ilan etmiş oldu.
 • Yasama organı 27 üyeli Temsilciler Meclisi ile 21 üyeli Senato’dan oluşur.
 • Temsilciler Meclisi üyeleri seçimle işbaşına gelirken, Senato üyelerinin tümü genel vali tarafından atanır.
 • Her iki meclisin de görev süresi beş yıldır.
 • Pistoia Sinodu, 1786’da toplanan Jansenci piskoposlar meclisine verilen isimdir.
 • Clusium (bugün Chiusi) kralı Lars Porsena’nın soyundan geldiklerini ileri süren Piccolominiler, 12. yüzyılda soyluların oluşturduğu bir meclis tarafından yönetilen Siena komününde önemli rol oynadılar.
 • 1952’de kurulan Baden-Württemberg Eyalet Meclisi (Landtag) 126 üyelidir.
 • İdlib saldırıları sonrası yöneticilerin ve sorumluluk sahiplerinin Gazi Meclise hesap vermesi gerekmektedir.
 • Yasama yetkisi 72 üyeli Temsilciler Meclisi ile 36 üyeli Senato’dan oluşan Kongre kullanır.
 • Pasamakodilerle Penobskotların Maine Yasama Meclisi’nde, oy hakkı ve sandalyesi olmayan, yalnızca kabileyi ilgilendiren konularda söz hakkına sahip bir temsilcisi vardır.
 • Meclis, sistemin sonuçlarıyla ilgili düzenlemeleri hızla yasalaştırırken, emeklilik şirketleri de kuruluş çalışmalarını sürdürüyor.


Leave A Reply