Mecusi Nedir? Kısaca

0
Advertisement

Kısaca mecusi nedir, mecusiler kimlerdir? Mecusilerin özellikleri, mecusilik hakkında bilgi.

mecusiMecusi; Hindistan’da ateş, inek, timsah gibi şeylere tapanlara Mecusi denir. Mecusiler, Zerdüşt dininden olan eski İranlılar’ın Hindistan’a göç etmiş torunlarıdır (Zerdüştlük).

Mecusiler İran’dan Hindistan’a VIII. yüzyılda göç etmişlerdir. Bugün daha çok Bombay eyaletinde yaygın durumdadırlar, sayıları 115.000 kadardır. Mecusiler eski Pehlevî yazısını kullanırlar. Zerdüşt dininin birçok inançlarına bağlı kalmışlardır. Kendileri ateşe taptıklarını reddederler, tabiatın bütün kuvvetleri gibi ateşe de Ahura Mazda’nın bir belirtisi olarak saygı gösterdiklerini söylerler.

Mecusiler ateşe, toprağa, suya büyük saygı duydukları için, ölülerinin bunlara değmesini istemezler: “Sessizlik Kulesi” dedikleri kuleleri vardır, ölülerini bu kulelerin üzerine bırakırlar. Çitle çevrili, 6-7 m. yüksekliğindeki bu kulelerin üzerine konulan ölüleri akbabalar gelip parçalarlar, yerler.


Leave A Reply