Med Cezir Nedir? Nasıl Oluşur?

0

Med Cezir (Gel git) ne demektir? Gel git olarak da bilinen med cezir nasıl oluşur, Dünyaya etkileri nelerdir?

Gelgit Olayı

Advertisement

Dünyanın bütün denizlerindeki su yüzeyi günde iki kez düzenli olarak yükselip alçalır. Bu büyük doğa olayına gelgit adı verilir. Yerine ve mevsimine göre gelgitin hızı ve boyutları çok farklılık gösterir. Tecrübe ve hesaplama yoluyla her limandaki gelgitin saati ve yüksekliği önceden saptanabilir.

Bütün cisimlerin birbirlerini çektiği Newton dan beri biliniyor. Yer çevresinde dönen Ay da denizlerimizdeki suları kendine doğru çeker, Denizlerin yüzeyinde sürekli olarak iki büyük su çekimi oluşur. Biri Ay ın bize dönük yüzünden, öteki ise ters yönden, yani çekimin daha zayıf olduğu arka yüzünden gelir. Bu iki büyük dalga hareketi Ay ın her geçişinde düzenli olarak tekrarlanır.

Ay ın dünya çevresindeki dönüşünü 24 saat 50 dakikada tamamlamasıyla her 12 saat 25 dakikada sular önce kabarır, sonra da çekilir. Uzaklığı yüzünden Aydan üç defa daha az bir kuvvetle de olsa, Güneşin de deniz sularını çekme etkisi vardır. Kıyının biçimi ve üzerindeki toprağın yapısı suyun hareketini hızlandırıp yavaşlatabilir, gelgit bir bakıma bu üç etkinin sonucu olarak ortaya çıkar.

Gelgit Enerjisi

Gelgit Enerjisi

Bütün etkiler bir, araya geldiğinde gelgit çok şiddetli olur, diğer zamanlarda ise yok denecek kadar belirsizdir Su düzeyindeki en büyük farklılaşmaya ilkbahar ve sonbahar ılımlarında rastlanır. Kanada da ve suların yirmi kilometrelik bir kıyı şeridini açıkta bırakarak çekildiği Mont – Saint – Michel de (Fransa) on beş metreye yakın bir fark gözlenmiştir. Gelgit hareketleri Akdeniz de pek kuvvetli değildir. Buna karşılık Tonkin körfezinde aynı gün içinde birkaç kez görülür. Açık denizde pek duyulmayan gelgit olayı, dalgaların ilerlemesi ya da çekilmesi ve çeşitli deniz akıntıları biçiminde daha çok kıyılarda hissedilir.

Advertisement


Leave A Reply