Med Harfleri Nelerdir? Nasıl Okunur?

0

Kur’an-ı Kerim’deki med harfleri nelerdir, özellikleri nedir? Med harfleri nasıl okunur, uzatan elif, uzatan vav ve uzatan ye hakkında bilgi.

Med Harfleri

Kur’an-ı Kerim’in kendine özgü bir takım okuma kuralları vardır. Bu kurallardan biri de, kelimeleri okurken bazı harfleri bir miktar uzatmaktır. Bu kuralların detayını gelecek derslerimizde bulabileceksiniz. Kelimeleri uzatan bu harflere “MED HARFLERİ” denmektedir. Med harfleri üç tanedir. Bunlar” i “(elif), “3” (vav) ve “^ “(ye) dir. Bu harfler ancak harekesiz olduklarında med harfi (uzatan harf) olurlar. Kendilerinden önceki harfi bir elif miktarı uzatırlar ama kendileri okunmazlar. Bir elif miktarı; bir hareke okunacak kadar veya bir parmak kaldıracak kadar geçen süreye denir.

Advertisement

UZATAN ELİF

Elif harfi, harekesiz olduğunda kendinden önceki harf eğer üstünlü ise bir elif miktarı uzatır. Uzattığı harf ince ise hafif kalınlaştırır. İnce harfleri “eâ” diye e den a ya yumuşak bir geçişle, kalın harfleri “â” şeklinde uzatarak okutmaktadır. Hareke genellikle elifin üzerine konur. Örneklerini dikkatle okuyalım ve “elif”in hangi harfi çektiğini bulalım.

ÖRNEK:

UZATAN VAV

Vav harfi harekesiz ve ötreli bir harften sonra geldiğinde okunmaz ve kendinden önceki harfi bir elif miktarı uzatır. Nadiren üstünlü harfi de çekmektedir. Uzatan vav ince harfleri “ü” ile “u” arasında bir”ü” ile, kalın harf ise”û” ile uzatarak okutmaktadır. Örneklerini dikkatle okuyalım ve “vav”ın hangi harfi çektiğini bulalım.

Advertisement

ÖRNEK:

UZATAN YE

Ye harfi harekesiz ve esreli bir harften sonra geldiğinde okunmaz ve kendinden önceki harfi bir elif miktarı uzatır. Nadiren üstünlü harfi de çekmektedir. Uzatan ye, ince harfleri “i”olarak, kalın harfleri de “i”ile “ı”arası bir ‘i’ile uzatarak okutmaktadır. Örneklerini dikkatle okuyalım ve “ye”nin hangi harfi çektiğini bulalım.

ÖRNEK:

ASAR VE ÇEKER İŞARETLERİ

Kur’an-ı Kerim’de yazımı kolaylaştırmak ve okuyanın gözüne karışık gelmemesi için uzatmaların bir kısmı işaretlerle kısaltılmıştır. Harfin üzerine konulan uzatma işaretine “âsar”, harfin altına konulan uzatma işaretine de “çeker” denmektedir. Bu işaretler bulunduğu harfi uzatan gizli bir “elif veya çeken gizli bir “ye” varmış gibi bir elif miktarı uzatılarak okunur. Şimdi aşağıda örneklerden oluşan tabloyu dikkatle okuyalım ve âsar ve çekerin hangi harfi uzattığını bulalım.

Örnek:

VAV VE YE ŞEKLİNDE YAZILAN ELİF

Kur’an-ı Kerim’de elif harfi bazen şeklinde yazılır: de olduğu gibi, bazen de da olduğu gibi şeklinde yazılabilir. Bu durum arapçanın dil kurallarından kaynaklanan bir durumdur. Bu harflerin üzerine genellikle âsar işareti konmaktadır. Örneklerini dikkatle okuyalım ve altlarına ince uzatılanların “İ”, kalın uzatılanların “K” yazalım:

Advertisement

Örnek:

UZUN MED (UZATMA) İŞARETİ

Med harflerinden hemen sonra harekeli bir elif, yani hemze geldiğinde veya med harfi şeddeli bir harfe geldiğinde üzerlerine bu işaret konur. Bu işaret med harfinin çektiği harfi bir elif değil, dört elif çekilmesi gerektiğine işaret eder. Yani şu ana kadar gördüğümüz uzatanlardan dört kat daha fazla uzatmaktadır. Şimdi aşağıdaki örnekleri dikkatle inceleyelim:

Örnek:


Leave A Reply