Medeniyet / Uygarlık İle İlgili Söylenmiş Resimli Sözler – Medeniyet Sözleri

0
Advertisement

İçinde Medeniyet, uygarlık geçen resimli güzel sözler. Medeniyet hakkında Atatürk ve ünlülerin söylediği anlamlı güzel sözler.

Medeniyet İle İlgili Resimli Sözler

***Bir toplumda medeniyetin ölçüsü o toplumda kadınların ne kadar etkili olduğuna bağlıdır.
Ralph Emerson

***Medeni olmayan insanlar, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdurlar.
Mustafa Kemal Atatürk

 Medeniyet İle İlgili Sözler

***Arkadaşlar, efendiler ve ey millet. İyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.
Atatürk

Advertisement

***Kitaplar medeniyetin önderliğini yapan ışıklardır.
Tarık Buğra

***Kalitenizin ölçüsü boş zamanlarınızda ne yaptığınızdır. Medeniyetlerin kalitesi de insanlara sağladığı boş zaman ve bunun kalitesi ile ölçülür.
Irwin Edman

***Medeni hayat her şeyden önce sıhhi hayattır.
Thomas Jefferson

***Medeniyet, lüzumsuz ihtiyaçların sonsuz sayıda artmasıdır.
Mark Twain

***Medeniyetin son gayesi, insan şahsiyetinin gelişmesidir.
Alexis Carrel

Advertisement

 Medeniyet İle İlgili Sözler

***Biz dünya medeniyeti ailesi içinde bulunuyoruz. Medeniyetin bütün icaplarını tatbik edeceğiz.
Atatürk

***Bir milletin medeniyet seviyesi, üzerinde yaşadığı toprakları ağaçlandırma-sıyla ölçülür.
Franklin Roosevelt

***Medeniyetin coşkun sevgisi karşısında mukavemet boşunadır. O gafil ve itaatsizler hakkında çok amansız davranır.
Mustafa Kemal Atatürk

***Uluslar bireyler gibidir yaşarlar ve ölürler. Medeniyet ise ölmez.
Giuseppe Mazzini

Advertisement

***Medeniyetin temel unsurları adalet ve ahlâktır. Bunlar zayıfladıkça medeniyet çürür.

***Uygarlık öyle kuvvetli bir ışıktır ki ona ilgisiz olanları yakar, yok eder.
Atatürk

 Medeniyet İle İlgili Sözler

***Medeniyetin son gayesi, insan şahsiyetinin gelişmesidir.
Dr. Alexis Carrel

***Aktif gücü elinde bulunduran sadece devlet olmamalıdır. Eğer insanlar medeni olmak istiyorlarsa, organizasyon kurma sanatı geliştirilmeli ve genişletilmelidir.
Alexis De Tocgueville

Advertisement

***Medeniyetin ilk şartı adalettir.

***Türkler bütün medeni milletlerin dostudur.
Mustafa Kemal Atatürk

***Bir uygarlığın seviyesini ölçmek isterseniz, derhal kadının hayat şartlarına bakın.
Stuart

***İnsanlığın bekası medeniyet ile, medeniyetin ayakta durabilmesi de adalet iledir.
M. Hamdi Yazır

Advertisement

 Medeniyet İle İlgili Sözler

***Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir.
Atatürk

***Politika ve harp tarihi kılıcın zaferiyle doludur. Fakat kültür ve medeniyet tarihini yapan kalbin zaferidir.
Peyami Safa

***Uygarlığın yerleşmesinde en büyük görev, kadınların üstündedir.
Emerson

***Yükselmiş iki millet arasında savaş, uygarlığa ihanettir.
Cormen Syla

Advertisement

***Uygarlık, kendisine bitkilerin ki ne benzer bir bağlılıkla sarıldığı, sınırları keskin olarak çizilebilen bir toprakta gelişip çiçeklenir.
Spenler

 Medeniyet İle İlgili Sözler

***Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak insan olmak için yeterlidir.
Atatürk

***İlkel insanlara medeniyet götürmekten vazgeçelim. Hem onlar rahat eder hem de biz.

***Bir insanı uygarlaştırmaya karar verirseniz, işe ninesinden başlayınız.
Victor Hugo

***Uygar kişi, kendisi ile bütün insanlar arasında bağ kurabilen insandır.
Oruç Aruoba

Advertisement

***Uygarlık aşırılıkları dengelemektir.
Oruç Aruoba

***Uygarlık, kültür ağacına aşılanmadıkça, bütün çiçeklerini açamaz.
Ziya Gökalp


Leave A Reply