Medler Kimlerdir? Med Devleti Ne Zaman ve Nerede Kurulmuştur? Tarihçesi

0
Advertisement

Medler kimlerdir? Medler nerede ve ne zaman devlet kurmuşlarıd, özellikleri nelerdir? Medler ve tarihleri hakkında bilgi.

Medler; ilkçağda İran’ın kuzeybatı ve batısında devlet kurmuş bir topluluktur. Hint-Avrupa kökenli olan Medler, Dicle Vadisi ile Hazar Denizi arasında kalan İran Yaylası’nın ortasında yaşadılar. Yaşadıkları ülkeye de Media adını verdiler. İÖ 1000 yıllarına ait Asur yazılı belgelerinde bu topluluğun adı geçer. Başlangıçta dağınık topluluklar halinde yaşayan Med boylarını bir araya getiren Kyaksares, Elamlılardan sonra İran Yaylası’nda bir devlet kurdu. Hemedan yakınlarındaki Ekbatana’ yı da başkent yaptı. İÖ 625’te azılı düşmanları İskitlerin Kralı Madiyes’i bir şölende öldüren Medler, başsız kalan İskit boylarını ülkelerinden çıkardılar. Durumları güçlenen Medler, Babillilerle anlaşarak Asurların başkenti olan Ninova’yu kuşattılar (İÖ 612). Kenti ele geçirerek Asur İmparatorluğu’nu tarihten sildiler. Bu zaferle birlikte Kuzey Mezopotamya ile Kızılırmak kavisine kadar olan Anadolu topraklarını ele geçirdiler.

Medler Harita

Medlerin Kızılırmak kavisine ulaştıkları dönemde, Batı Anadolu’da bu yöreden Kimmerleri çıkaran Lidyalılar güçlü bir devlet kurmuşlardı. Karşı karşıya kalan ilkçağın bu iki güçlü devleti sonunda savaşmak durumunda kaldılar. Beş yıl (İÖ 590-585) süren bu savaş, İÖ 28 Mayıs 585’te meydana gelen bir güneş tutulmasının tanrıların savaşı sona erdirme dilekleri olduğu dikkate alınarak Kızılırmak iki devlet arasında sınır kabul edidi ve barış yapıldı. Lidya Kralı Alyattes, kızını Med Kralı Kyaksares’in oğlu Astyages’e vererek dostluğu perçinledi. Kyaksares’in ölümünden sonra yerine geçen oğlu Astyages dönemi, Medler için huzursuzluklar dolu bir dönemdir. Astyages döneminde İran’ın güneybatı bölgesinde Astyages’e bağlı Pers prensi Kambyses’in yerine oğlu II. Kyros geçti ve İÖ 559’da Anzan Prensi ilan edildi. II. Kyros, önce güçlü bir ordu kurdu ve Kyaksares’in görkemli Med Devleti’ni zayıflatan Astyages’e karşı ayaklandı. Harpagos’u da elde ederek Med Ordusu’nu bozguna uğrattı ve Astyages’i tutsak aldı (İÖ 550). Bu zafer sonunda Med Krallığı tarihe karışırken yerine Pers İmparatorluğu kuruldu.


Leave A Reply