Mehmet Akif Ersoy’un Edebi Şahsiyeti ve Sanatı

0

Mehmet Akif Ersoy’un yani vatan şairimizin edebi şahsiyeti / kişiliği ve şiir sanatı konusundaki hünerleri hakkında bilgi.

Mehmet Akif ErsoyTamamen kendine mahsus bir tarzda yazan Mehmet Akif Ersoy, en büyük Türk şairlerindendir ve bir vatan şairidir. Vatan, din, cemiyet, halk eğitimi ve ıstırapları temalarını işler. Bazan «Asım»’da ki «Çanakkale» parçasında, «Bülbül» de olduğu gibi millî, «Secde» de, «Gece» de olduğu gibi dini lirik şiirin şahikalarına çıkar. Aruza olağanüstü hâkimdir; denebilir ki bu vezin, Mehmet Akif Ersoy ile Türkçe’de en büyük zaferini kazanmıştır.

Advertisement

Şiirleri hemen söylenivermiş gibi akıcı ve doğaldır. Mehmet Akif Ersoy, büyük Pakistanlı şair İkbâl gibi, Cemalettin Afganî’den öğrencisi Muhammet Abduh’a, ondan da öğrencisi Raşit Rıza’ya geçen «modern İslâm okulu» na mansuptur.

Din anlayışı pek ileri olup, İslâm ülkelerinin geriliğini, bundan kurtarma çarelerini, emperyalist baskılardan silkinmeyi, müspet düşünüşü kuvvetle dile getirir ve aşılamaya çalışır. Milli ve mahalli sahneleri pek kudretle canlandırır. Köy ve mahalle hayatını pek iyi tanıdığı için, hiçbir suniliğe kaçmadan bu temaları rahatlıkla işleyebilmiştir.


Leave A Reply