Mehmet Ali Bey Kimdir?

0
Advertisement

İlk sahne yazarımız ve edebi kişiliği oldukça güçlü bir isim olan Mehmet Ali Bey hayatı ve eserleri

Mehmet Ali Bey Kimdir?

Mehmet Ali Bey (? – 1898) Türkiye’de ilk defa sahne eseri yazan ve edebiyatımıza ince mizah örnekleri veren bir yazardır. İstanbul’ da doğdu. Babası KapıKethüdası Yusuf Cemil Efendi idi. Tahsilini İstanbul’da yaptıktan sonra memuriyete girdi. Sırası ile yükselerek Varna, Elazığ ve Trabzon’da mutasarrıflık ve valiliklerde bulundu.

Son resmi vazifesi Düyun-u Umumiye Müdürlüğü idi. Fransızca bilir ve o dilden tercümeler, adaptasyonlar yapardı. «Diyojen» adlı mizah dergisine gayet ince nükteli yazılar yazdı. Özellikle Diyojen’in (Diogenes) Büyük İskender’e söylediği rivayet edilen bir sözü Türkçe’ye, «Gölge etme başka ihsan istemem!» gibi gayet güzel bir şekilde çevirmiş ve bu söz atasözü haline gelmiştir. Ali Beyin edebi kıymetini en güzel anlatan eser Lehçet-ül-Ha-kayik (1899-1909) tir.

Eserleri:

Advertisement

Kokana Atıyor (1870-1897), Misafiri İstikbal (1870), Letafet (1897), Ayyar Hamza (Moliere’den adapte, 1897), Seyahat Jurnali (1897).


Leave A Reply