Mehmet Cavit Kimdir?

0
Advertisement

Atatürk’e yapılan suikaste adı karıştığı için idam edilerek ölen ünlü maliyeci Mehmet Cavit hayatı hakkında bilgi

Mehmet CavitTanınmış Türk maliyecisidir, Selanik’te doğdu, İstanbul’da Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Fakültesi)’ni bitirdikten sonra memur ve öğretmen olarak çalıştı, Bu arada, daha sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti adını alan Osmanlı Hürriyet Cemiyeti’ne Mehmet Cavit girerek Meşrutiyet idaresinin 1908’de yeniden kurulmasını sağlayanlar arasında yer aldı.

Meclîs-i Mebusan’ın ilk devresinde Selanik mebusu seçildi, önemli bir Parlamento hatibi olarak tanınan Cavit Bey, 31 mart olayından sonra Tevfik Paşa kabinesine maliye nazırı olarak girdi. Mondros Mütarekesinin ilk günlerine kadar bu devrin siyasi hayatında ve Osmanlı Devleti’nin maliye işlerinde birinci planda yer aldı, maliye nazırı, nafia nazırı oldu. Ayrıca Düyun-ı Umumiye İdare Meclisinde Osmanlı dâinler vekili sıfatı ile bulundu. Mali ve siyasi bir uzman sıfatı ile Osmanlı Devleti’nin bu devirde aktettiği istikrazlarla ilgili olarak Paris’te, Londra’da ve Berlin’de yapılan bütün mali müzakereleri idare etti, Mütareke devrinde işgal kuvvetlerinin eline geçmeden İstanbul’da yaşadı.

Lozan Konferansı sıralarında borçlar konusundaki tutumu milli menfaatlere uygun görülmedi. Cumhuriyetin ilk günlerinde iktidara muhalif görülen Cavit Bey, 1926’da Atatürk’e karşı İzmir’de tertip edilen suikast hakkında bilgi sahibi olmak ve buna yardım etmek suçundan İstiklal Mahkemesi kararı ile 26 Ağustos 1926 tarihinde idam edildi.

Advertisement

Leave A Reply