Mehmet Emin Derviş Paşa Kimdir? Hayatı Çalışmaları ve Bilime Katkıları

0
Advertisement

Ünlü kimyacı, mühendis, fizikçi Mehmet Emin Derviş Paşa neler yapmıştır? Mehmet Emin Derviş Paşa’nın çalışmaları, bilime yaptığı katkıları hakkında bilgi.

Mehmet Emin Derviş Paşa

Foto: nkfu.com

MEHMET EMİN DERVİŞ PAŞA
1817-1878
İSTANBUL – İSTANBUL
KİMYACI-MÜHENDİS – FİZİKÇİ

Mehmet Emin Derviş Paşa, 1817’de İstanbul’da Eyüplü bir imamın oğlu olarak doğmuştur. On iki yaşındayken Mühendishane-i Berr-i Hümayun’a (Kara Mühendislik Okulu) kaydolmuş ve Baş Hoca İshak Efendi gibi dönemin meşhur hocalarından dersler almıştır. 1835 yılında mühendishaneden mezun olmasının ardından Tophane-i Amire’de çalışmaya başlamıştır. Kısa bir süre sonra öğretmen olarak yetiştirilmek üzere Avrupa’ya gönderilmiştir. İki yıl kadar Londra’da, ardından da üç yıl kadar Paris’te kalmıştır. Ülkeye döndüğünde bir süre mühendislik ardından da Mekteb-i Harbiyye-i Şahane ve Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’de mühendislik, fizik, kimya ve geometri hocalığı yapmıştır.

Mehmet Emin Derviş Paşa

Mehmet Emin Derviş Paşa Balmumu Heykeli – Foto: nkfu.com

Bilime Katkıları

Osmanlı Devleti’ni temsil etmek üzere yurt dışına elçi olarak da gönderilen Mehmet Emin Derviş Paşa, Padişah Abdülmecid’in emriyle 1850 tarihinde Fransız Bilim Akademisi örnek alınarak kurulan Encümen-i Daniş’in kırk üç üyesinden biri olmuştur. 13 Ocak 1863 yılında açılan Darülfünun’da açılış dersini vermiştir.

• Türkiye’de çağdaş kimya çalışmalarının öncüsü Mehmet Emin Derviş Paşa’nın fizik ve kimya alanlarında yaptığı çalışmalar sonraki bilim adamlarının yolunu aydınlatmıştır.

Mehmet Emin Derviş Paşa’nın 1848 tarihti Usûl-i Kimya adlı eseri ile 1864 tarihli Usûl-i Hikmet-i Tabiiye adlı eseri Osmanlı Türkçesi ile yazılan ve ülkemizde basılan ilk kimya ve fizik ders kitaplarıdır.

Advertisement

Fotoğraflar Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi’nde çekilmiş, bilgiler oradan derlenmiştir.


Leave A Reply