Mekke Nerededir? Mekke’nin Müslümanlar İçin Önemi ve Tarihi Nedir?

0
Advertisement

Mekke nerededir, hangi ülkededir? Mekke ilinin özellikleri, Müslümanlar için önemi, tarihçesi, İslam tarihindeki yeri hakkında bilgi.

mekke

Kaynak: commons.wikimedia.org

Mekke

Mekke; Suudi Arabistan’da kent, Hicaz Bölgesi’nin merkezi. İslâm dünyasının en büyük kutsal kentidir. Hicaz’ın batısında, alçak tepelerle çevrili bir vadide, Kızıldeniz’den 80 km içeride yer alır. Cidde Limanı ile bağlantısı vardır. Kent ekonomisi ticaret ve hac turizmine dayalıdır. Hac döneminde kent nüfusu üç katına çıkar. Mekke’nin bir özelliği de Hristiyan, Musevi ve başka dinlerin üyelerinin kenti ziyaretlerinin yasak oluşudur. Kâbe ve Büyük Cami en önemli dinsel yapılardır.

Müslümanlar İçin Önemi

Mekke, Hz. Muhammed’in doğum yeridir. Jabal al-Nur’un (“Işık Dağı”) tepesindeki Hira mağarası, şehrin hemen dışında ve Müslümanların Kuran’ın Muhammed’e ilk vahyedildiğine inandıkları yerdir.  Hac için Mekke’yi ziyaret etmek tüm yetenekli Müslümanlar için bir zorunluluktur. Mescid-i Haram olarak bilinen Büyük Mekke Camii, Müslümanların İbrahim ve İsmail tarafından yaptırıldığına inanılan Kabe’ye ev sahipliği yapar, İslam’ın en kutsal yerlerinden biridir ve tüm Müslümanlar için dua yönü (kıble ) olması Mekke’nin İslam’daki önemini pekiştiriyor.

mekke

Kaynak: commons.wikimedia.org

Dünyanın dört bir yanından Müslümanlar, sadece Hac ve Umre hacları için değil, aynı zamanda ‘Ayşe Camii (Mescit’ Ayşe) ve Hac ve Umre’de hacıların ziyaret ettiği yerleri ziyaret etmek için turistler olarak şehri ziyaret ediyor. Mekke şu anda dünyanın en pahalı binalarından ikisine, 100 milyar ABD doları değerindeki Mescid-i Haram’a ve 15 milyar ABD doları değerinde Abraj al-Bait kompleksine ev sahipliği yapıyor.

Tarihi

İslâm dininin merkezi olan kent, gerek İslâmlık öncesinde gerekse sonrasında Arap Yarımadası’nın en önemli ticaret merkeziydi. Asya ile Afrika’yı birleştiren ünlü baharat yolunun üzerinde bulunması önemini daha da artırıyordu. İslâmlık öncesindeki putatapar Arapların Lat, Uzza ve Menat adlı tanrılarının heykelleri de Mekke’de bulunduğu için ticaret merkeziydi. Ayrıca yüzlerce putu barındıran Kâbe’nin de burada bulunması önemini artırıyordu. Hz. Muhammed İslâm dinini 610’da Mekke’de yaymaya başladı. 622’de Müslümanların topluca Medine’ye göç etmeleri Mekke’nin görkemli ticaretine darbe vurdu. 630′ da onbinlerce Müslümanla Mekke üzerine yürüyen Hz. Muhammed, bu kutsal kenti ele geçirdi ve kurmuş olduğu İslâm Devleti’nin sınırları içine kattı. Hz. Muhammed’in ölümünden (632) sonra gelen Dört Halife döneminde de aynı durumunu ve konumunu korudu.

Emeviler (661-750) ve Abbasiler (750-1517) dönemlerinde kent yüzyıllar boyu İslâm dünyasındaki dinsel önemini sürdürdü. Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim’in (1512-1520) Mısır’ı fethetmesinden sonra Mekke de Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarına katıldı (1517). Osmanlı egemenliği altında Mekke şerifleri tarafından yönetilen kent, 19. yüzyılın başlarında, Vahabilerin eline geçti. 1813’te kent yenden Osmanlı topraklarına katıldı. Osmanlı egemenliği altındaki son Mekke Şerifi Hüseyin, Osmanlı İmparatorluğu’nun Birinci Dünya Savaşı’na girmesinden yararlanarak bağımsızlığını ilan etti (1916), ancak kısa bir süre sonra Abdülaziz İbni Suud, Mekke’yi ele geçirdi (1924). Birinci Dünya Savaşı sonrasında İngilizlerin koruması altında egemenliğini sürdüren İbni Suud, 1932’de Suudi Arabistan Krallığı’nı kurdu. O tarihten bu yana Mekke, Suudi Arabistan Devleti’nin sınırları içindedir.

Advertisement

Leave A Reply