Meleke Ne Demek?

0
Advertisement

Bir çok resmi rapor ve yazışmalarda görülebilen meleke kelimesine anlama gelmektedir? meleke nedir ne demektir?

mekanikMELEKE [Yeti]

Bir insanın iş görme gücüne «meleke» (yeti) denir. Zihin faaliyeti, zekâ, bellek, duyarlık, hareket gücü gibi insanın manevi varlığı ile ilgili, iradeye bağlı işlemlerinin her biri bir melekedir. Bütün bunların ortak vasfı bir çeşit hareket ve iş görme faaliyetini sağlamak, ya da böyle bir şeye katlanmaktır. Melekeler insan ruhundan, insan zihninden ayrı varlıklar olarak değil, insanın çeşitli işlemlerinin soyut hali olarak anlaşılır.

Ruhun melekeleri olduğu inancını ilk önce İskoçyalı filozoflar ileri sürdüler. Buna karşılık bazı filozoflar, ruhun tek bir melekesi olduğunu söylüyorlar, çeşitli meleke sınıflandırmasını kabul etmiyorlardı. Descartes’a göre ise, «meleke kelimesi çeşitli belirtilerine aldanılarak «ruh»a verilen bir addır: Her ne kadar düşünme melekesi zekaya, istek melekesi iradeye, davranma yetisine mal edilebilirse de, düşünen, isteyen, davranan hep bir tek ruhtan ibarettir.

Kant ise, «meleke» sözünü daha da yaygın anlamda kullanmıştır. Ona göre, edindiğimiz bilginin kavranması, özel konular karşısındaki zihin ve ruh davranışları hep birer melekedir. Bilgi edinme olayı, irade olayı, dikkat olayı, sebepleri ister kendimizde olsun, ister dışımızda; aslında birer olaydır ve o olaya bizim uyma halimizdir. Bu da, her olaya göre değişeceğinden, şaşmaz bir meleke adı altında toplanamaz.

Advertisement

Leave A Reply