Melekler Hakkında Bilgi, İslam Dininde Melekler ve Özellikleri

7
Advertisement

Melek nedir? İslam dinine göre meleklerin özellikleri nelerdir, nasıl varlıklardır? Meleklerin görevleri nelerdir? Melekler hakkında bilgi.

melek

Kaynak: pixabay.com

Melekler Hakkında Bilgi

Melekler; Melek sözlükte “Kuvvet, haberci, elçi” gibi manâlara gelir. İslâm’da ise, “yüce Allah’ın emirlerine göre hareket eden; hareket, kudret ve anlayış sahibi varlıklardır”.

Nurdan yaratılmışlardır. Bu sebeple Peygamberlerden ve salih insanlardan başka kimselere görünmezler.

Meleklere iman etmek Amentü’nün altı esasından biridir. Varlıklarını inkâr, insanı küfre götürür. Kelimenin çoğulu Melâike’dir. Kur’an-ı Kerim‘de onlardan sık sık bahsedilir.

Meleklerin sayısını ancak Allahu Teala bilir. Yerde ve gökte çeşitli vazifeler yaparlar. İnsanlara mahsus özellikler onlarda yoktur. Yemez ve içmezler. Erkek ve dişilikleri yoktur.

Onlar her tarafa dağılmış durumdadırlar. Bir kısmı yeryüzünde, bir kısmı semada, bir kısmı arş ve kürsî etrafında dolaşır. Yeryüzünde görevi melekler insanların yaptıkları işleri kontrol edip, kayıtlara geçiren “Hafaza Melekleri” ve kainattaki olaylan idare eden Mikâil Aleyhisselamın emrindeki “Müdebbirat Melekleredir.

Advertisement

Ayrıca kabirlerde görevli sorgu sual melekleri, yani Münker ve Nekir melekleri vardır.

Dört Büyük Melek

Dört büyük melek Cebrail, Mikâil, İsrafil ve Azrail aleyhisselamdır. Bunlar meleklerin peygamberleridir.

Melekler salih kimselerin yanında bulunarak onlara dua ve yardım ederler. Kötü kokulara, içinde köpek beslenen evlere mecbur kalmadıkça yaklaşmazlar. Vazifeleri gereği istedikleri şekle girebilme kudretine sahiptirler.

Melekler asla günah işlemezler. En büyük vazifeleri yorulmak ve usanmak bilmeden Allah’a ibadet ve itaat etmektir.

Kur’an-ı Kerim’de kanatlarının bulunduğuna dair bir ayeti kerime vardır (Fatır Suresi, Ayet-1). Ancak bu kanatların bizim anladığımız gibi maddi kanatlar olmadığı açıktır.

Ansiklopedik Bilgi

Bazı dinlerde, bu arada Müslümanlık’ta Tanrı ile insanlar arasında aracılık eden kutsal varlıklara verilen isimdir.

Advertisement

Melekler, cinlerden farklıdır. Melekler yalnız iyilik işlerler, ölümsüzdürler, sayıları hiç değişmez.

melek

Kaynak: pixabay.com

Dinimize göre, Melekler, insandan önce yaratılmışlardır. Tanrı, Hz. Adem’i çamurdan yaratınca, meleklere, Adem’in önünde saygıyla eğilmelerini, onun üstünlüğünü kabul etmelerini buyurdu. İblis denen, ateşten yaratılmış olan Şeytan’dan başka bütün melekler İnsan’ın önünde yere kapandılar, iblis de, bu yüzden cennetten kovuldu. Sonunda, Adem’le Havvâ’yı kandırarak günaha soktu, onların da Cennet’ten kovulmasına sebep oldu. Böylece, iblis melekler içinde Tanrı’ya karşı gelerek kötülük işlemiş olan tek melektir.

Melekler arasında dördünün görevi bellidir: Cebrâil, peygamberlere vahiy getiren melektir ki Mikâil de onunla beraberdir. Üçüncü melek, Azrail, ölüm meleğidir. Kitaplarda «Al Kanatlı Azrail» diye tasvir edilmiştir. Görevi, günü dolan canlıların canını almaktır. Dördüncü melek İsrafil, Kıyamet Günü «sûr» denilen borusunu çalacak, dünyanın sonunu ilan edecektir.

Meleklerin iki tanesi, Münkir’le Nekir, ölüp mezara giren insana ilk sorguları sorarlar. Dört kanatlı olan birtakım melekler de insanlığın koruyucusudur: Bir tanesi insanın sağ omuzu gerisinde, bir tanesi sol omuzu gerisinde bulunur, sağdakine «Sevap Meleği», soldakine «Günah Meleği» denir. Görevleri, insanın işlediklerini, sevap ve günah bakımından, kıyamette hesabı sorulmak üzere yazmaktır. Meleklerin bir takımı da, Cehennem’ de günahlarının cezasını çekenlere nezaret etmektir. Bunlara «zebâni» denir.


7 yorum

Reply To Anonim Cancel Reply