Meleklere İman İle İlgili Bilgi

0

Meleklere iman nedir? Meleklere iman ile ilgili bilgiler. Meleklerin görevleri ve dört büyük melek ve haklarında kısaca bilgiler.

Meleklere İman İle İlgili Bilgi

Advertisement

Melek Kavramı:

Allahü Teala melekleri nurdan cinleri ateşten ve insanı topraktan yaratmıştır. Meleklerin yaratılması insanlardan öncedir.

Allahü Teala, vahyini, peygamberlerine melek aracılığı ile gönderdiği için meleklere iman, peygamberlere imandan önce gelir.

Melekler semada bulunurlar ve Allah’ın emri ile, çeşitli görevler için inerler. Melekler nurani, latif varlıklar oldukları için görünmezler, vücutları cismani olmadığından idrak edilemezler ve hissedilemezler. Melekler günah işlemezler, nefsani ve şehvet duygularına sahip değillerdir, erkeklik ve dişilikleri yoktur. Melekleri asli şekilleriyle ancak peygamberler görebilirler.

Advertisement

Meleklerin görevleri:

Melekler Allahü Teala’ya ibadet ve itaat ederler. Allah’ın emirlerini tam bir teslimiyet ve bir itaatle yerine getirirler. Daima iyinin ve iyiliğin yanında ve arkasındadırlar. Bunlardan dört büyük melek ve görevleri şunlardır:

a) Hz. Cebrail:

Bu melek, ‘Meleklerin Efendisidir’. Kur’an-ı Kerim’de ‘Ruhu’l-Emin ve Ruh’ gibi adlarla adlandırılır. Allah ile peygamberleri arasında elçilik görevi yaparlar.

b) Hz. Azrail: 

Kur’an-ı Kerim’de ‘ Ölüm Meleği’ diye nitelendirilen Azrail (a.s), eceli gelenlerin Allah’ın izniyle ruhlarını almakla görevlidir.

Advertisement

c) Hz. İsrafil:

Kıyametin kopması ve yeniden diriliş için olmak üzere iki defa sur üf lemekle görevlidir.

d) Hz. Mikail:

Dünya ve dünya dışı bir takım fizik olaylarının, yağmur, rüzgar ve ekinlerin bitmesi gibi oluşumların meydana gelmesinde görevli bir melektir.

Bu dört büyük melekten başka, çeşitli ibadet, taat ve işlerle görevli melekler de vardır. Savaşlarda müminlere yardım etmeleri, insanların amellerini yazmaları, Allah’ı zikir ve teşbih etmeleri, peygamberlere salavat getirmeleri, insanları gözetmeleri, müminler için dua etmeleri gibi görevler bu melekler tarafından yerine getirilir.


Leave A Reply