Melikşah Kimdir? Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah’ın Hayatı ve Dönemi

1

Melikşah Kimdir? Büyük Selçuklu hükümdarlarının 3.sü olan Melikşah dönemi ve hayatı ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

Melikşah

Advertisement

Melikşah Sultan Celalü’ldevle ve’d-din Muizzuddin Ebu’l Feth Melikşah (8 Ağustos 1055 – 19 Kasım 1092, Bağdat, Irak)

Büyük Selçuklu hanedanının 3. hükümdarıdır. Devrinde Büyük Selçuklu imparatorluğu en kudretli devresini yaşamıştır.

En büyük Türk hükümdarlarından olan Melikşah, Alp Arslan’ın oğludur. 11 yaşında resmen imparatorluk veliahtı ilan edildi. Babasının ölümü üzerine 17 yaşında tahta geçti. Babasının veziri (başbakanı) ünlü Nizamülmülk‘ü, bütün saltanatı boyunca makamında tuttu. Amcalarının baş kaldırmalarını bastırdıktan sonra imparatorluğa bağlı devletleri tamamen itaat altına almakla uğraştı. Bu arada Karahanlılar’ı, Gazneli Türk İmparatorluğu’nu da sıkı bağlarla kendine bağladı. Böylece, Selçuklu nüfuzu Hindistan içerilerine kadar uzandı.

Melikşah, babasının amcasının oğlu olan Kutalmışoğlu Süleymanşah’a 1077’de resmen Anadolu melikliği fermanını gönderdi. Bu tarih, Türk tarihi açısından oldukça önemlidir çünkü Anadolu’daki Türk devleti bu tarihte kurulmuş sayılır.

Melikşah

Advertisement

Melikşah Anadolu’daki Türk fetihleriyle yakından ilgilenmiştir. Komutanlarından Atsız, Abbasi halifesini himayesine aldı, Fâtımîler’i Suriye’den, Filistin’den kovdu. Hicaz’ın (Kutsal Makamlar’ın) Şiî Fâtımîler’in nüfuzundan kurtulması, hutbenin eskisi gibi gene Abbasî Halifesi adına okunması, Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nu daha güçlü kıldı.

Başka bir devletle ölçülemeyecek şekilde dünyanın en büyük devletine sahip olan Melikşah, Kafkasya’yı aldıktan sonra Maveraünnehir’e döndü. Bundan sonra yeni teşekkül eden Hasan Sabbâh’ın İsmailî tarikatına karşı kesin bir savaşa girişmeye, Mısır’ı alarak Fâtımîler’i yok etmeye karar vermişti ki (1092), veziri Nizamülmülk’ü İsmailîler öldürdüler. Bir ay sonra da Sultan Melikşah 37 yaşında Bağdat’ta öldü. Cenazesi başkenti İsfahan’a götürüldü, oradaki muhteşem türbesine gömüldü.

Büyük Selçuklu İmparatorluğunun akıllara hayret veren devlet teşkilâtı Melikşah zamanında en mükemmel derecesine erişmiş, Melikşah «Sultanu’l-Alem» (Dünya İmparatoru) diye tanınmıştır.


1 Yorum

Reply To Hacer öztürkci Cancel Reply