Memeliler Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Memeliler ile ilgili ansiklopedik bilgilerin yer aldığı yazımız. memeliler ile ilgili temel bilgi ve özellikler

memelilerMemeliler, (Lat. Mammalia). İkincilağızlı hayvanlardan Kordalılar adlı filumun Omurgalılar dalına giren altıncı sınıfıdır. İnsanı da içine alan, 1044 cins ve 5.000 türden oluşur.

Memeliler genel olarak tüylü ve sıcakkanlıdır ve her türün kendine özgü sabit bir vücut ısısı vardır. Ciğerlerini kullanarak hava ile solunum yaparlar. Vücutları diyafram adı verilen kas niteliğindeki bir perdeyle göğüs boşluğu ve kovun boşluğu olmak üzere iki kısma ayrılır. Göğüs boşluğunda kalp ve akciğerler, karın boşluğunda ise sindirim organları bulunur. Dişi memelilerde yavrularını emzirmek için süt salgılayan meme bezleri bulunur. Memeliler büyüklük ve biçim bakımından değişiklikler gösterirler ve beyin her türde büyüktür.

Kalp dört odacıklıdır ve kan dolaşımı çift ve tamamdır. Bir memelinin vücudunu oldukça kalın olan bir deri kaplar ve bu deriden saç, tüy, tırnak, boynuz ve pul gib ek yapılar çıkar. Derinin altında kalın bir yağ tabakası vardır. Bu tabaka kutuplarda ve denizlerde yaşayan memelilerde özellikle çok kalındır ve böylece bu memeliler aşırı soğuktan korunmuş olurlar. Bazı memeli türlerinin vücutları daha sık tüylerle kaplıdır. Bu post özellikle soğuk bölgelerde yaşayan memelilerde görülür. Daha sıcak yerlerde yaşayan memelilerin tüyleri ise daha kabadır. Kirpide olduğu gibi özellikle sert ve bükülmez yapıda olan tüylerin koruyucu özellikleri vardır. Kedinin bıyıkları gibi tüyler ise duyu organı olarak görev yaparlar. Postun tümü aynı renk (örneğin beyaz, sarı, siyah, kahverengi ve kırmızının değişik tonları) ya da benekli, alacalı ya da çizgili olabilir. Memelilerin kulaklarının hem içi, hem dışı, çok iyi gelişmiştir. Gözleri başın iki yanında ya da önündedir ve hareketli gözkapakları vardır. Ancak köstebek gibi sürekli çukur kazan hayvanların gözleri kaybolmuştur ve bunlar genellikle kördür.

Memelilerin dış yapıları çeşitlidir: Dişler yan yana ya da aralıklarla bir sıra oluşturacak biçimde çenelere yerleşmiştir. Etoburlarda ve her şeyi yiyen memelilerde dişler kesici dişler, köpekdişleri ve azı dişleri olmak üzere görevlerine göre değişik adlar alırlar. Çoğu memelilerde ilk önce süt dişleri çıkar ve belli bir süre sonra dökülerek yerine ikincil (kalıcı) dişler çıkar. Kemiricilerle domuz ve filin dişleri köksüzdür ve sürekli büyür. Asya ve Afrika’ya özgü karıncayiyen bir tür memelinin hiç dişi yoktur. Bazı türlerde dişler büyüyerek boynuzsu bir görünüm almıştır. Memelilerin dört organı vardır; yürümek, koşmak, tırmanmak ya da yüzmek için kullanılırlar. Yarasada ön bacaklar uçmaya elverişli olacak biçimde değişmiştir. İnsan ve ayı gibi bazı türler tabanına basarak yürür; kedi ve köpek gibileri ise ayak parmakları üzerinde yürür. İnek, koyun ve at gibi toynaklılar ise ayaklarının kenarındaki kemikler üzerinde yürürler ve bunların ayaklarında tırnakların yerini toynaklar almıştır. İlk iki türün ayağında dört ya da beş parmak vardır toynaklılarda ise ayak parmağı sayısı bir ile beş arasında değişir. Memelilerin başlıca duyu organları göz, kulak, dil, burun ve deridir. Bunlar sırasıyla beş ayrı duyunun yerine gedilmesini sağlar: Görme, duyma, tatalma, koklama ve dokunma. Üreme çoğunlukla vivipardır, ama yumurtlayan türler de vardır. Vivipar memeliler plasental ve aplasental olmak üzere iki gruba ayrılır.

Advertisement

Leave A Reply