Memfis, Mısır Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Mısır’da yer alan antik bir yerleşme bölgesi / yeri olan Memfis ile ilgili genel bilgiler.

Memfis - Mısır

Memfis, Mısır’da eski yerleşme yeri. Kahire’nin 35 km güneyinde yer alır. Kurulduğu dönemde Mısır Krallığı’nın başkenti ve aynı zamanda yönetsel ve askeri merkeziydi. Orta imparatorluk döneminde ilk Teb kralları, kendilerine Mısır’ın daha güneyinde başka bir merkez kurdular.

Bununla birlikte Memfis önemini korudu. Yerel Tanrısı Ptah’ın tapınağı Heliopolis’teki Tanrı Ra’nın ki kadar etkiliydi. Yeni İmparatorluk dönemindeki Teb kralları Teb’de yaşamlarını sürdürdüler. Ramsesler Memfis’i geliştirmek ve Ptah’ın yüceliğini korumak için çaba harcadılar. Apis ve Ptah tapınakları ile Serapion, kentin başlıca tapınaklarıydı. Mısır’da yerel egemenliklerin son bulmasından sonra Mısır kentleri içinde en önemli kent olma özelliğini korudu. Önce büyük İskenderiye’nin, daha sonra da Fustat’ın (eski Kahire) kurulmasıyla giderek önemini yitirdi.


Leave A Reply