Menenjit Nedir? Menenjit Hakkında Bilgi

0

menenjit nedir? Menenjit hastalığı, belirtisi ve tedavisi hakkında bilgi.

Menenjit sinir sistemindeki zarların iltihaplanmasından ileri gelen tehlikeli bir hastalıktır.

Advertisement

Sinir sistemi “beyin“, “beyincik“, “soğancık“, “omurilik” gibi organlardan oluşmuştur, bunların üzerini kaplayan üç ince zar vardır. Bu zarlar arasında “omurilik suyu” denilen bir sıvı bulunur; bu zarlar ve sıvı sinir sistemini dışarıdan gelecek etkilere karşı korur.

menenjitBirtakım mikroplar bu zarlara gelip oturarak orada iltihap yaparlar; işte bu iltihaplara “menenjit” denir.

Menenjit yapan mikroplar pek çoktur. Belli başlılarını şöyle özetleyebiliriz:

Kulakta, boğazda, burunda iltihap yapan cerahat mikropları, bu organların beyne yakınlığı dolayısı ile, beyin zarlarında menenjite yol açarlar. Tifo mikropları, zatürree yapan “pnömokok” mikropları, frengi mikrobu da menenjit yapabilir. Verem mikropları vücudun akciğer, kemik, lenfa boğumları gibi yerlerinde otururken günün birinde kana karışıp beyin zarlarına gelir, orada “verem menenjiti” denilen tehlikeli hastalığı doğurur

Advertisement

Salgın Menenjit

Menengokok” denilen bir mikrobun meydana getirdiği ayrı bir menenjit hastalığıdır bulaşıcıdır, salgınlara yol açabilir.

Bu menenjit mikrobu önce hastanın boğazında, bademciklerinde, burnun arka deliklerinde nezle, iltihap yapar, sonra kana karışarak beyin zarlarına gelir, salgın menenjit” oluşumuna sebep olur. Boğazlarında bu mikroptan bulunanlar öksürüp aksırırken, konuşurken, tükürük damlacıkları ile, bunları her yana saçarlar, böylece, vücudu elverişli olanlara bulaştırırlar. Bundan başka, kendileri hasta olmadıkları halde, boğazlarında menenjit mikrobu bulunan “sağlam taşıyıcılar” da salgın menenjitin yayılmasına yol açabilirler.

Menenjitin Belirtileri :

Menenjit çok defa, üşüme titreme ve ateş yükselmesiyle birdenbire başlar. Hasta şiddetli baş ağrısı, kusma, halsizlik, kırıklık duyar, dudaklarında, burnunda, çenesinde “uçuk” denilen içi su dolu kabarcıkların belirdiği de olur. Hasta baş ağrısından çok sıkıntı çeker, gözleri kapanır; bazı ağır vakalarda yarı baygın haldedir.

Advertisement

Bir süre sonra “ense sertliği” başlar. Hasta, bu sertlikten dolayı, başını eğemez; bel kemiği, bacak kaslarındaki sertliklerden dolayı da bacaklarını uzatamaz olur. Karnı çöker, peklik çeker. Yan yatarken bakılırsa başı arkaya gitmiş, oylukları karnına, baldırları oyluklarına doğru bükülmüş olduğu görülür ki buna hekimlikte “tüfek tetiği durumu” denir, menenjitin özel bir belirtisidir. Deride birtakım ufak, kırmızı lekelerin belirdiği de olur.

Hasta, daha sonra, kendini kaybeder; yatağından fırlayıp kaçmak ister gibi hareketler yapar. Sayıklar, bağırır, çağırır. Çabuk iyi edilemezse bu haller çoğalır, hasta ağır sıkıntılar içinde ölüme kadar sürüklenir.

Menenjitin hafif geçenleri olduğu gibi, yıldırım çarpmış kadar çabuk öldüren korkunç şekilleri, buna karşılık, çok uzun sürüp hastayı bir deri, bir kemik bırakanları da vardır. Gene menenjitten dolayı körlük, sağırlık, zihin geriliği gibi hallere uğrayıp ömürlerinin sonuna kadar sakat kalanlar da vardır.

Verem mikrobundan ileri gelen menenjitlerde ateş fazla yükselmez, hastalık sinsi başlar. Salgın menenjitle verem menenjiti, daha çok, çocuklarda, gençlerde görülür.

Menenjit Tedavisi :

Advertisement

Tedavi kesinlikle uzman bir hekim gözetiminde gerçekleşmelidir. Kesinlikle bu hastalıktan şüphelenen herkesin en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerekmektedir. Doktor kontrlünde yapılacak olan tetkiklerden sonra uygun ilaç tedavisi ile menenjit tedavi edilebilir bir hastalıktır.


Leave A Reply