Mengücekler Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Anadolu’da kurulmuş en eski Türk devletlerinden olan Mengücekler hakkında bilgi.

Mengücekler Anadolu’nun Türkler tarafından fethi sıralarında kurulmuş bir Türk devletidir. Bugünkü Erzincan ili ile Sivas’ın doğusunda, Giresun’un güneyinde kurulmuş, zaman zaman bu sınırlarını genişletmiştir.

Devletin kurucusu Mengücek Gazi, Alp Arslan’ın komutanlarındandır. Erzincan’ı aldı, 1071 ‘de oğlu İshak Bey’le birlikte Anadolu Selçukluları’na bağlandılar. İshak Bey’in 1142’ye doğru ölümünden sonra oğulları Süleyman Bey’le Davut Bey, Divriği ile Kemah (Erzincan) başkent olmak üzere, iki ayrı beylik kurdular. Davut Bey’in oğlu Fahrettin Behram-Şah (1162-1225), 63 yıllık saltanatı ile ünlüdür. Oğlu II. Davut-Şah (1225-1228) ile bu dal tarihe karıştı, tamamen Anadolu Selçuklu İmparatorluğu’na katıldı. Divriği kolundaki Mengücekoğulları, daha sonraki tarihlere kadar, Selçuklu valisi olarak kaldılar. Mengücekoğulları, muhteşem sanat ve bayındırlık eserleri bırakmışlardır.


Leave A Reply