Menisküs Nedir? Tedavisi Nasıl Olur? Belirtileri Nelerdir?

0

Menisküs ne demektir? Menisküs nedir ve belirtileri nelerdir? Menisküs nasıl tedavi edilir, hakkında bilgi.

Menisküs

Kaynak: wikipedia.org

Menisküs; çoğu kez sporcularda ortaya çıkan bir eklem hastalığıdır. Menisküsler bazı eklemlerde, eklem yüzeyleri arasında bulunan fibroz yapıda kıkırdak dokulardır ve eklem yüzeylerinin birbirlerine daha iyi uymalarını ve bazı eklem hareketlerinin daha kolay yapılabilmelerini sağlarlar. Menisküslerde doğumdan hemen sonra geniş kan damarları vardır. Bunlar üç yaşından sonra kapanırlar. Yalnızca menisküsün kapsüle yapışık olduğu bölümdeki damarlar yaşam boyu görevlerini sürdürürler. Diz ekleminde iki adet menisküs bulunur. Biri içte C harfine benzeyen, öteki de dışta O harfine benzeyen diz menisküsleri, uyluk kemiğinin alt ucundaki eklem yüzeyi ile kaval kemiğinin üst ucundaki eklem yüzeyi arasında bulunur. Her iki menisküs bir bağ ile birbirlerine, önde ve arkada fibroz lifler yardımıyla eklem kapsülüne de tutunmuşlardır.

Belirtileri:

Sporcularda, maden işçilerinde, dağcılarda, hamallarda diz bölgesinde sürekli olarak küçük fakat hatalı yüklenmeler olması, menisküslerde bozukluklar ortaya çıkarabilmektedir. Trafik ve spor kazalarında menisküsler yırtılabilir. İçteki menisküsün zedelenmesine daha sık rastlanır. Menisküslerdeki bozukluklar dizde ağrı, şişlik, dizde boşalma ve güçsüzlük hissi, dizde hareketsizlik ya da hareket sınırlılığı gibi belirtilerle kendilerini gösterirler.

Tedavisi:

Menisküs yırtıklarında tam kesinlik kazanırsa menisküsün cerrahi yolla çıkarılması gereklidir. Damarsız olması nedeniyle kendiliğinden iyileşemez. Bu gibi durumlarda zedelenmiş ya da yırtılmış olan menisküsün tümü ya da bir bölümü çıkarılır. Diz ekleminde menisküsün bulunmaması durumunda yürümede önemli bir aksaklık ortaya çıkmaz. Çıkarılmış olan menisküsün yerine zamanla bağ dokusundan zengin yeni bir menisküs gelişir.

Yaralanma Mekanizmaları

Diz hareketleri glenoid üzerindeki kondillerin hareketlerine uymadığında yaralanmalara neden olabilir. Bu, dizin ani bir ekstansiyon hareketi durumudur (menisküsün öne doğru hareket etmesi için zaman yoktur, kondil ile glenoid arasında sıkışıp kalır). Bu mekanizma, futbolcularda çok sık görülür ve ön boynuzun enine yırtılmalarını ve ayrılmalarını açıklar. Diğer bir mekanizma, menisküsün iç kondilin dışbükeyliği altında yer değiştirerek menisküste uzunlamasına bir fissüre, kapsüler ayrılmaya veya karmaşık bir fissüre neden olan, dış rotasyon ve dış yanallık ile ilişkili diz distorsiyonudur. Menisküsün orta kısmı kaldırılabilir ve bu da kova sapı adı verilen bir yaralanmaya yol açar.

Bir iç bağın yırtılması da menisküs yırtığına neden olabilir. Bir menisküs kırıldığında, yaralı kısım artık normal hareketleri takip edemez ve kondil ile glenoid arasında güvercin yuvası haline gelebilir, bu da menisküs lezyonu ne kadar posteriorsa daha da belirgin olan bir tıkanıklığa neden olabilir. Bu durumlarda tam uzatma imkansızdır.

Menisektomi uygulanan ilk hastalarda, ameliyat olmayanlara kıyasla zamanla osteoartrit gelişmeye başlayana kadar kuvvet iletim işlevi hafife alındı. Artroskopi, lezyonları daha iyi anlamamıza izin verdiği ve hem kısmi menisektomileri hem de menisküs sütürlerini mümkün kıldığı için büyük bir ilerleme olmuştur.


Leave A Reply