Menteşeoğulları Beyliği Hakkında Bilgi

0

Anadolu Türk Beyliklerinden Menteşeoğulları hakkında bilgi. Menteşeoğulları tarihi, kuruldukları bölge ve beylerin isimleri.

Menteşeoğulları Beyliği HaritasıMenteşeoğulları Anadolu Türk Beyliklerindendir. Bu beylik bugünkü Muğla ilini kaplardı, zaman zaman bu sınırın dışına da taşmıştır.

Advertisement

Muğla ili Bizans’tan 1261’e doğru fethedilmiştir. Bu fetihte Elbistan Bey’in oğlu Menteşe Bey birinci derecede rol oynamıştır. Menteşe Bey, Fethiye’de gömülüdür. Bundan sonra Menteşeoğulları büyük bir deniz devleti oldular, kudretli donanmaları ile Ege’de, Doğu Akdeniz’de egemenlik kurdular. Daha sonraları bugünkü Antalya ilinin batısı, Denizli, Aydın illerinin güneyi de devlete katıldı. Menteşe Bey’in oğlu Mesut Bey 1300’de Rodos’a asker çıkardı. Çetin savaşlardan sonra adanın önemli bölümünü aldı. 10 yıl sonra 1310’da, ünlü St. Jean (sonradan Malta) Şövalyeleri adayı geri aldılar.

Bundan sonra Menteşeoğulları başta Rodos Şövalyeleri olmak üzere Ege çevresindeki Hıristiyan denizci devletlerle geniş çapta savaşa giriştiler. Mesut Bey büyük bir asker olarak İslam dünyasında ün kazandı.

Önce Selçukluların sonra İlhanlılar’ın yüksek egemenliğini tanıyan Menteşeoğulları, Mesut Bey’in oğlu Orhan Bey zamanında 100.000 kişilik bir kara-deniz kuvveti çıkaracak derecede güç kazanıp bağımsız oldu. Bu arada başkentleri Milas’ta bugün de çoğu ayakta duran muhteşem bayındırlık, sanat eserleri yapmışlardır. 1389 Kosova Meydan Savaşı‘na Menteşeoğulları da bir birlik göndermiştir.

1390’da Yıldırım Bayezit beyliği Osmanlı birliğine kattıysa da 1402’de Timur devleti yeniden diriltti. 1405’te Menteşeoğulları Çelebi Sultan Mehmet‘in yüksek egemenliğini tanımak zorunda kaldılar. 1424’te II. Murat Menteşeoğulları’na kesin şekilde son verdi. Devlet bir sancak (vilayet) şeklinde Osmanlılar’a geçti. Menteşe prensleri de Osmanlı hizmetine girdiler.

Advertisement

Menteşeoğulları Beyleri tarih sırasına göre aşağıdaki şekildedir.

1. Menteşe Bey (1261 – 1282)
2. Mesut Bey ( 1282 – 1318)
3. Orhan Bey ( 1318 – 1344)
4. İbrahim Bey ( 1344 – 1358)
5. Mehmet Bey ( 1358 – 1390 + 1402-1404)
6. İlyas Bey ( 1404 – 1421)
7. Leys Bey (1421 – 1424)


Leave A Reply