Merak İle İlgili Atasözleri Deyimler ve Anlamları Açıklamaları, Merak Hakkında

17

İçinde merak kelimesi geçen atasözleri ve deyimler nelerdir? Merak ile ilgili atasözleri ve deyimlerin anlamları ve açıklamaları.

Merak ile ilgili atasözleri

Arka resim kaynak: pixabay.com

Merak İle İlgili Atasözleri Deyimler ve Anlamları

ATASÖZLERİ

 • “merak insanı mezara sokar”
  her şeyi öğrenme merakı, insanı birtakım tehlikelerle karşı karşıya getirebilir.
 • “at görür aksar, su görür susar”
  meraklı kimse öğrenmek istediği bilgiye ulaşabilmek için her yola başvurur, her kılığa girer.

DEYİMLER

 • “(bir şeye) merak sarmak (duymak, salmak)”
  bir şeyi edinme, yapma veya onunla uğraşma isteğine kapılmak, bir şeye eğilim duymak: “Bu adama, her gördüğüm vakit, merhamet ve korku ile karışık bir merak duyuyordum.” -R. N. Güntekin. “Miralay beyimiz, emekli olduktan sonra komisyonculuğa kalkan veya cins tavuk yetiştirmeye merak salan soydan değildir.” -H. Taner.
 • merak getirmek”
  kara sevdaya tutulmak.
 • meraka düşmek”
  1) meraklanmak: “Sevecek birini görse bile acaba daha güzeli bulunmaz mı diye meraka düşer.” -S. Birsel. 2) kaygılanmak.
 • meraka sokmak”
  meraklandırmak: “Sizleri meraka sokmamı aranızda bulunmamın sevincine bağışlayın.” -Halikarnas Balıkçısı.
 • merakına dokunmak”
  ilgisini çekmek.
 • merakından çatlamak”
  1) çok kaygılanmak; 2) bir şeyi öğrenmek isteğini aşırı ölçüde duymak: “Rica ederim söyleyiniz, merakımdan çatlayacağım.” -Y. K. Karaosmanoğlu.
 • merakını mucip olmak”
  merakına dokunmak.
 • merakını uyandırmak”
  merak etmesine sebep olmak, meraklanmak: “Kızın en çok merakını uyandıran şey, Hasan’ın yeni kıyafetiydi.” -O. C. Kaygılı.
 • merakta bırakmak”
  kaygı içinde bırakmak.
 • merakta kalmak”
  kaygı içinde olmak.
 • meraktan çatlamak”
  çok merak etmek
 • meraktan ölmek”
  çok kaygılanmak.
 • “dokuz doğurmak”
  merakla, heyecanla, sabırsızlıkla beklemek

Merak Nedir? Sözlük Anlamı

 • “merak”
  1. Bir şeyi anlamak veya öğrenmek için duyulan istek
  “Biraz sonra yine bazı sesler işittim / Merak ile merdivenin başına gittim” – E. B. Koryürek
  2. Bir şeyi edinme, yapma, bir şeyle uğraşma isteği
  “Öteden beri güzel giyinmeye, güzel konuşmaya merakım vardır.” – R. N. Güntekin
  3. Düşkünlük, heves
  “Meslek dışında biricik merakı, kendi tabiriyle hobisi fotoğrafçılıktı.” – H. Taner
  4. Kaygı, tasa
 • “(bir şeyi) merak etmek ”
  1. anlamak veya öğrenmek istemek
  “Hiç merak etmezdim, yine de öğrenirdim dedikoduları.” – A. Kutlu
  2. kaygılanmak
  “Hele okuyanı, araştıranı hatta sadece neler oluyor diye merak edeni hiç yoktu aralarında.” – T. Buğra
 • “kırkmerak ”
  Çok meraklı, her şeyi anlamak isteyen
  “Aman ne kırkmerak kadınmışsın!” – H. R. Gürpınar
 • “meraklı”
  1. Her şeyi anlamak ve bilmek isteyen, araştırıcı, mütecessis
  “Başımı kaldırınca Mustafa’nın meraklı gözleriyle karşılaşıyorum.” – A. Ümit
  2. Bir şeye çok düşkün olan, sürekli onunla uğraşan
  “Sedef ve gümüş kakmalı bıçaklara, revolverlere meraklıydı.” – Y. K. Beyatlı
  3. Kendisini ilgilendirmeyen bir konuda bilgi sahibi olmaya çalışan (kimse)
  4. Kaygılı
  “O meraklı bir kadındır, patırtı çekemez.”
 • “… meraklısı (olmak) ”
  bir şeye karşı aşırı ilgili (olmak)

17 yorum

Leave A Reply