Mercek Formülleri

0

Mercekler (ince ve kalın kenarlı) ile ilgili formüller, hesaplamalar, merceğin güzü ve mercek sistemleri hakkında bilgi.

Mercek Formülleri;

Advertisement

mercek-formulleri

OF = f = odak uzaklığı

Dc = Cismin merceğe uzaklığı

Dg = Görüntünün merceğe uzaklığı

Advertisement

Hc = Cismin boyu

Hg = Görüntünün boyu

\displaystyle \frac{{{H}_{g}}}{{{H}_{c}}}=\frac{{{D}_{c}}}{{{D}_{g}}}

\displaystyle {{S}_{c}}.{{S}_{g}}={{f}^{2}}

\displaystyle \pm \frac{1}{f}=\frac{1}{{{D}_{c}}}\pm \frac{1}{{{D}_{g}}}

***Gerçek büyüklükler (+), Sanal büyüklükler (-) alınacak

Advertisement

Merceğin gücü: Y (Yakınsama):

Y (Yakınsama) = l/f (metre) Merceğin metre cinsinden odak uzaklığının tersi merceğin gücüdür. Birimi diyoptridir.

***Yakınsaması (-) olan kalın kenarlı mercekler Miyop göz kusuru için kullanılır.
***Yakınsaması (+) olan ince kenarlı mercekler Hipermetrop göz kusuru için kullanılır.

Mercek sistemleri:

Mercekler üst üste konulduğunda bir mercek gibi davranır. Meydana gelen sistemin odak uzaklığını bulmak için, sistemin gücü merceklerin güçleri toplamı kadar olacaktır. Bu durumda;

\displaystyle \frac{1}{{{f}_{sistem}}}=\frac{1}{{{f}_{1}}}+\frac{1}{{{f}_{2}}}

İnce kenarlı mercek için odak uzaklığı f (+), Kalın kenarlı mercek için odak uzaklığı f (-) alınır.


Leave A Reply