Meridyen Nedir

0
Advertisement

Merdiyen nedir? Merdiyenler hakkında bilgi. Merdiyenin tanımı ve mantığı hakkında bilgi. Greenwich merdiyeni ne işe yarar?

Greenwich İlk Meridyen

Londra Greenwich Rasathanesinde yer alan ilk meridyenin resmi.

Dünya üzerinde bir noktanın yerini belirtmek için yer yuvarlağı üzerine çeşitli dairelerin çizildiği varsayılır. Bunların içinde dünyanın iki kutbuna eşit uzaklıkta bulunmak üzere çizildiği düşünülen çembere ekvator denir. Bir dairenin çevresi 360° (derece)dir. Ekvator dairesini de 360 parçaya bölelim bu bölme için koyduğumuz işaret noktalarını kutuplara birleş tirelim. Bu durumda ekvatora dik olan hepsi de kutuplardan geçen 360 çember elde ederiz. Bu çemberlere meridyen denir. Bütün meridyen dairelerinin boyları eşittir. İki meridyen dairesinin arasındaki uzaklık ekvator üzerinde en büyük değerini alır (Yaklaşık olarak 111 kilometre). Ekvatordan kutuplara doğru ilerledikçe bu aralık daralır en sonunda kutuplarda bütün meridyen daireleri birleşir.

Yeryüzündeki bir noktayı belirtmek için hangi meridyen dairesi üzerinde olduğunu bilmek gerekir. Bunun için de meridyen daireleri bir tanesi başlangıç olarak seçilip numaralanmıştır. Eskiden her ülke kendine bir başlangıç meridyeni seçerdi. Bu meridyene baş-meridyen adı verilir. Bugün artık bütün ülkeler Londra’da Greenwich Rasathanesi’nden geçen meridyen dairesini başmeridyen olarak kabul etmişlerdir. Böylece haritalarda büyük kolaylıklar sağlanmış meridyen daireleri numaralanmıştır. Başmeridyen sıfır derece kabul edilmiş, bundan sonraki meridyenler de sırayla numaralanmıştır.

Aynı şekilde ekvatordan başlayarak kuzeye güneye doğru ilerleyen birtakım daireler de varsayılır. Bunlara paralel denir. Böylece yeryüzünde bir noktanın yeri meridyenlerle paralellerin yardımıyla belirtilir.

Dünya üzerinde ki meridyen ve paraleller

Advertisement

Leave A Reply