Merovenj Hanedanı Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Fransa’daki Merovenj Hanedanı ile ilgili genel bilgilerin verildiği Merovenj Hanedanı kuruluşu hikayesi.

Fransa’da Capet ve Karolenj hanedanlarından önce hüküm süren ilk krallık hanedanıdır. 428’den 751’e kadar 323 yıl iktidarda kaldılar. Son zamanlarını Karolenjler’den saray nazırlarının hükmü altında geçirdiler, sonunda krallık tacını da bu aileye devrettiler.

Frank olan bu hanedan, 496’da Hristiyanlığı kabul etti, Galya’yı (Goller Ulkesi’ni) hızla Frank’laştırdı. 507’ye kadar Soissons, o tarihten sonra Paris başkent oldu. Hanedanın kurucusu, Frank kralı I. Clodion’dur. Oğlu I. Mörovee bu hanedana adını verdi. Ondan sonra oğlu I. Childeric, sonra da bunun oğlu l. Clovis, Frank kralı oldular.

Fransa’nın gerçek kurucusu, Clovis’tir. Galya’yı bir Frank ülkesi haline getirdi, Bati Avrupa’da Romalılar’dan sonra ilk defa kuvvetli bir devlet yarattı.


Leave A Reply