Mescid-i Dırar Nedir?

0
Advertisement

Mescid-i Dırar nedir? Mescid-i Dırar ne zaman ve kim tarafından yaptırılmıştır? Mescid-i Dırar’ın özellikleri, tarihi hakkında bilgi.

Mescid-i Dırar; Sevgili Peygamberimiz zamanında bir takım münafıklar Medine yakınlarında bir mescid inşa etmişlerdi. Maksatları bu yeri bir fitne ve fesat yuvası olarak kullanmak, Müslümanlar aleyhine tuzaklar kurmaktı. Kendileri için bir karargâh haline getirdikleri bu mescide Peygamberimizi davet ettiler. Görünüşte hayırlı bir iş yapmış sayılıyor, asıl gizli ve kötü emellerini saklıyorlardı. Peygamberimiz onların niyetlerini sezmiş, “Şimdi Tebuk Seferi’ne çıkıyorum. Hele bir dönelim” buyurmuştu. Tebuk’ten dönüldükten sonra münafıklar isteklerini tekrarlayıp, Mescid-i Dırar adını verdikleri bu yere Resûlullah’ı yeniden davet ettiler. Bu arada Tevbe Suresi’nin 107. ve daha sonraki ayetleri nâzil oldu. Bu ayetlerde yüce Allah: “Zarar vermek, inkâr etmek, mü’minlerin arasını ayırmak, Allah ve Peygamberine karşı savaşanlara daha önceden gözcülük yapmak üzere bir mescid kurup (Mescid-i Dırar yapıp) “Biz sadece iyilik yapmak istedik” diye yemin edenlerin yalancı olduklarına şüphesiz ki Allah şahittir. Ey Muhammed, O mescide hiç girme!” buyurmuştu.

Bunun üzerine Peygamberimizin emriyle Mescid-i Dırar sahabeler tarafından yıkılıp harap edildi. Münafıkların kötü niyetleri belli oldu. Bu olay zulüm ve haksızlık üzerine kurulan her şeyin mutlaka yıkılacağını ve Allah’ın içi dışı bir olmayan fesatçıları cezalandıracağını göstermesi bakımından bir ibret levhası olmuştur.


Leave A Reply