Mesleki Rehberliğin Amaçları

0

Mesleki rehberliğin amaçları nelerdir? Mesleki rehberlik amaçları maddeler halinde konu anlatımı.

Mesleki Rehberliğin Amaçları

• Bireyin seçme alanına giren mesleklerin işlevleri, nitelikleri, sorumlulukları ve sağladıkları olanaklar hakkında gerçekçi ve objektif bilgi edinmelerine yardım etmek

Advertisement

• Kendi kişisel yetenek ve becerilerini keşfetmelerine ve bunlarla İlgili mesleğin gerekleri ile bağıntı kurmalarına yardım etmek

• Kendi yetenek ve ilgilerinin toplum ve kendileri yönünden değerlendirmelerine yardım etmek

• Planladığı ya da gireceği işin ne tür bir iş olursa olsun bir değeri olduğunu kavramasına, takdir etmesine, çalışmaya karşı doğru bir tutum geliştirmesine yardım etmek

• Bireylerin çeşitli türdeki iş, meslek ve faaliyetler hakkında kaynaklardan bilgi edinmelerini sağlamak

Advertisement

• Çeşitli meslekleri eleştirici bir gözle karşılaştırmalı olarak görebilmesi için bireye yardım etmek

• Meslek seçiminde karşılaşacağı problemler için meslek danışmanına başvurması yönünde öğrencilere güven vermek

• Bir iş ya da mesleğe uygun hazırlık ve eğitim planlamasını yapmasına yardım etmek

• İş ortamı ve çalışma grubu içindeki yerini anlamasına ve grubun işlevsel bir üyesi olmasına yardım etmek

• Başarının çaba ile elde edildiğini ve iş doyumunun, işi bilinçli ve yeterli düzeyde yapmaktan doğduğunu anlamasına yardım etmek

Advertisement

• Zihinsel, bedensel ve ekonomik yönden özürlü veya yetersiz olanların iş yaşamını gerçekleştirmelerine ve uyum sağlamalarına yardım etmek olarak belirlemek mümkündür.

• Bireyin mesleki gelişim sürecini ve mesleki kararını etkileyen ve/veya sınırlandıran etmenlerin (yetenek, ilgi, yaş, cinsiyet, yetkinlik beklentisi, sosyo-kültürel ve ekonomik özellikler vb.) farkın varmasına yardım etmek

• Bireyin mesleki olgunluk düzeyini arttırmak (bireyin içinde bulunduğu mesleki gelişim döneminin mesleki gelişim görevlerini kazanmasına ve bir sonraki dönemin gelişim görevlerine hazır hale gelmesine yardım etmek)


Leave A Reply