Meslektaş Nedir? Sözlük Anlamları, Meslektaş İle İlgili Cümleler, Örnekler

0

Meslektaş nedir, sözlük anlamları, gerçek ve mecaz anlamları nelerdir? Meslektaş ile ilgili cümleler. İçinde Meslektaş kelimesi geçen cümle örnekleri.

meslekler

Kaynak: pixabay.com

Meslektaş Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler

 • Manisa’daki doktor, beni İzmir’de başka bir meslektaşına yönlendirdi.
 • Bilim kongresinde bilimadamları meslektaşlarıyla çalışmalarını paylaşıp, geliştirdi.
 • Meslektaşlarımın işlerini böyle yarım yamalak yapmalarından çok muzdaribim.
 • Meslektaşları arasında bilgi ve tecrübesi ile ün yapmıştı.
 • Meslektaşların birbirleri ile evlenmeleri sık rastlanan bir durum.
 • Üniversiteye girdiğimde bu sıralarda oturan diğer kişilerin ileride meslektaşım olacağını düşündüm.
 • Meslektaşları tıp alanındaki yenilikleri yakından takip ederken, o o pek oralı olmuyordu.
 • Bu araştırma, hemşirelerde meslektaş dayanışmasını değerlendirmek ve iş doyumu ile ilişkisini belirlemek amacı ile yapılmıştır.
 • Çalıştığım projede bir meslektaşımdan yardım isteyeceğim.
 • Tüm meslektaşları bir araya toplayabilecek geniş kapsamlı bir web sitesi açmayı planlıyorum.
 • Bu konuda meslektaşlarımın fikrini almadan bir şey söylemek istemiyorum.

Meslek Nedir? Sözlük Anlamı

 • “Meslek”
  1. Belli bir eğitim ile kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, kuralları belirlenmiş iş
  “Araya giren yıllar zarfında meslekten kopunca eski arkadaşlarıyla ünsiyeti de kopmuştu.” – O. Aysu
  2. Uğraş
  3. felsefe Öğreti
  4. felsefe Dizge
  5. Çığır, okul, ekol
  “Edebî meslekler.”
 • meslektaş
  Aynı meslekten olanlardan her biri:
  “Avrupa’daki yeni tıp hareketlerini, bazı meslektaşlar gibi büsbütün ihmal etmiş değilimdir.” – Reşat Nuri Güntekin
 • meslektaşlık, -ğı
  Meslektaş olma durumu.
 • “meslek edinmek ”
  1. bir işi meslek olarak yapacak bilgi ve beceriyi kazanmak
  2. bir şeyi yapmayı alışkanlık hâline getirmek
 • “mesleğinin eri (veya erbabı) olmak ”
  işinin uzmanı veya ustası olmak
  “Mesleğimin eri olduğumu takdir edersiniz.” – R. N. Güntekin
 • “meslek içi eğitim ”
  Görevliye mesleğiyle ilgili olarak verilen kurs
 • “meslek yaşamı ”
  Bir mesleği yaparken geçirilen süre
  “Ben meslek yaşamım boyunca ona layık olmaya çalıştım.” – A. Ümit
 • “serbest meslek”
  Kişisel çalışmaya, bilimsel ve mesleki bilgiye, uzmanlığa dayanan ve bir işverene bağlı olmadan kendi adına kazanç sağlamak için yapılan iş

Leave A Reply