Metabolizma Nedir? Hakkında Bilgi

0

Metabolizma nedir? Metabolizma nasıl çalışır, özellikleri, insan metabolizmasını hakkında bilgi.

metabolizmaMetabolizma; yaşayan organizmaların oluşumu ve varlıklarını sürdürebilmesi amacıyla gerçekleşen fiziksel ve kimyasal süreçlerin tümüdür. Klasik kimyaya göre metabolizma, başlıca anabolizma ve katabolizma denilen iki ana grup olaydan oluşmuştur. Bunlardan anabolizma, metabolizmanın enerji kullanan bölümü olup küçük moleküllerden büyük moleküllerin kurulması olaylarını tanımlar. Katabolizma ise metabolizmanın enerji üreten bölümüdür ve büyük moleküllerin küçük moleküllere parçalanması olaylarını tanımlar. Küçük aminoasit moleküllerinin birleştirilerek büyük bir protein molekülünün sentez edilmesi olayı anabolizmaya örnektir. Bu olayın gerçekleştiği hücre belli ölçüde enerji tüketir. Büyük bir glikojen molekülünün küçük piruvikasit moleküllerine yıkılması, dönüştürülmesi olayı ise katabolizmaya bir örnek olup, bu olay gerçekleşirken hücre belli ölçüde enerji üretir.

Advertisement

İnsan organizmasında katabolizma olayı ile bir yandan bazı maddeler yıkılıp bunlardan enerji üretilirken, öte yandan da bu enerji çeşitli anabolizma olaylarında kullanılarak organizmanın gereksinim duyduğu çeşitli maddelerin sentezi yoluna girilir. Bu durumda metabolizma, birtakım fiziksel ve kimyasal olaylarla her an belirli biçimlerde gerçekleşen çeşitli yapım ve yıkım olaylarını, bu olaylar arasında kurulmuş olan dinamik dengeyi tanımlayan bir olgular dizisidir. İnsanın tam dinlenme anındayken yaşamını sürdürebilmek ve vücut sıcaklığını belirli sınırlar içinde tutmak için gerekli olan en az enerji miktarına da bazal metabolizma denir. Bazal metobolizmanın % 40’ını üroid bezi denetler. Geriye kalanının da organizmanın kendisi yönetir.


Leave A Reply