Metalurji Nedir? Ne İş Yapar? Tarihçesi Çalışma Alanı Hakkında Bilgi

0

Metalurji nedir? Metalurji neyi inceler, ne iş yapar? Metalurji tarihçesi, özellikleri, tarihi gelişimi nasıldır, hakkında bilgi.

metalurji

Advertisement

Metalurji

Metalurji; madenlerin cevherlerinde ayrıştırılarak eldesi, hazırlanması ve işlenmesi için uygulanan yöntem ve tekniklerin tümüdür. Madenler ve bunların bazı alaşımları, çok eski çağlardan beri biliniyor ve kullanılıyordu. Silah, araç gereç ve süs eşyası yapmak amacıyla girişilen ilk metalürji işlemlerini İÖ 6000’lerde başladığı görülür. Bu tarihten 2500 yıl kadar sonra galenden kurşun üretimi gerçekleştirildi. İÖ 3000’lerde doğru ilk bakır-kalay, alaşımı olan tunç (ya da bronz) üretildi. Tunç binlerce yıl metalürjideki ağırlığını korudu. İS 1300’lerden sonra metalürjinin gelişmesi, fırın teknolojisindeki gelişmeleri izledi.

1735’te kok kömürünün kullanılmaya başlanması, kimya, elektrik ve termodinamik alanlarındaki buluşlar ve maddenin yapısıyla ilgili yeni bilgiler, 19. yüzyılda Endüstri Devrimi’ne yol açan elverişli ortamı hazırladı. Endüstri Devrimi’nin doğal sonucu olarak, demir-çelik endüstrisinde kullanılan izabe fırınlarında büyük gelişmeler sağlandı, metalürji alanında yeni teknikler geliştirildi; elektrotlu elektrik fırınları, alüminyum üretmek için ergimiş elektrotlu elektroliz fırınları, rezistanlı fırınlar, yüksek ve alçak frekanslı indükleme fırınları.

Bu arada madenleri ve alaşımların birleşmeleri incelenerek ısıl-işlem olayları daha iyi anlaşıldı. Krom, nikel, tungsten gibi madenlerin katılmasıyla yeni alaşımlar, en önemlisi özel çelikler üretildi.

Gerçek metalürji işlemleri her şeyden önce maden ocaklarından çıkarılan cevherler, kırma, yıkama, havalandırma ya da uygun sıvılar içinde yüzdürme yoluyla temizleme, gangtan kurtarma ve zenginleştirme işlemlerinden geçirilir. Genel metalurjide madenlerin cevherlerinden çıkarılarak elde edilmesi için uygulanan işlemler oldukça çeşitlidir. Kuru işlemler, yaş işlemler, buharlaştırıcı işlemler ve elektrometalurji olarak iki ana gruba ayıranlar da vardır.

Advertisement


Leave A Reply