Metapsişik Ne Demek?

0

Metapsişik nedir ne demek ne anlama gelir? Metapsişik ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

Metapsişik

Advertisement

Psikolojinin sınırları dışında kalan, gerçekliği kesin olarak belirtilmiş olaylara «metapsişik» (ruhötesi) denir.

Metapsişikçilerin ileri sürdükleri düşünceye göre, canlılar iki varlıktan meydana gelir: Madde ile ruh. Madde, ruhun yoğun hale gelmişidir. Bütün kâinattaki varlıkların hepsi bir bütün meydana getirirler. Onun içindir ki, insanda var olan ruh, cesedin ölmesiyle yok olmaz; evreni bir bütün halinde görmeye yarayan asıl varlıktan insana sinmiş bir parça olduğu için, gene ebed varlığına, ya ruh olarak, ya da bir başka vücuda geçerek, devam eder Uzakduyum (telepati), rüya, neşe, tasa gibi ruh hallerinin hepsi birer metapsişik olaylardır.

Görüldüğü gibi, müspet bilimle bağdaşmaktan çok, metafizikle yakınlık kuran metapsişik, açıklamaktan çok yorum yoluna giden bir düşünüştür.

Advertisement


Leave A Reply