Metin Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Metin ne anlama gelir? Metin kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Bir yazıyı biçim, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan kelimelerin bütünü, tekst
“Aslında kâğıda gerek yoktu çünkü bütün metni satır satır ezbere biliyordu.” – E. Şafak
2. Basılı veya el yazması parça, tekst
“Eserin Farsça metninin yazma nüshaları arasında da bazen oldukça büyük farklara tesadüf edilmektedir.” – A. H. Çelebi
Metanetli
“Geçimi yolunda, maddeten ve manen metîn bir ailedir.” – R. H. Karay
Bütüncül bir yapıya kavuşturulması amacıyla bir edebî metnin dokusuna hem edebiyat alanından hem de başka alanlardan metin parçalarının katılması
dayanıklı ve sağlam olmak, metanetini yitirmemek
“İster misin ağlayım şimdi senin önünde? / Bir hakanın en metîn olacağı bir günde” – F. N. Çamlıbel


Leave A Reply