Metodoloji Nedir?

1

Metodoloji nedir ve ne demektir? Metodoloji ile ilgili olarak genel bilgilerin yer alığı yazımız.

metodolojiMantık biliminin bir bölümüdür. Araştırmalara uygun gelecek türlü yöntemleri (metotları) inceler.

Advertisement

Bilim araştırmalarında bir inceleme usülü-nün hangi halerde önceden plânlanmış, programlanmış olarak gerçekleştirilmesinin daha elverişli olacağı, hangi halerde, ya da konularda varılacak hedefe ulaşmak için plânsız olarak işe başlayıp araştırmalar ilerledikçe inceleme usulünde değişiklikler yaparak en güvenilir şekilde sonuç alınacağı metodoloji sayesinde açığa çıkar.

Bu düşünce çeşidi, Eski Yunan mantıkçılarından beri biliniyordu. Ancak, kendi başına bir dal meydana getirmesi, kendi üzerinde yapılan tartışmalar daha sonradır. Mantıkla ilgili her düşünür, mutlaka metodolojiye çarpmış, ya ondan faydalanmış, ya da Kant’ın yaptığı gibi, kendi çağına kadar kabul edilmiş metodoloji kavramına itiraz ederek ona yeni bir şekil vermeye çalışmıştır.


1 Yorum

Leave A Reply