Metre Nedir? Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Metre nedir? Metre ne işe yarar, nasıl ve nerelerde kullanılır, metre uzunluğu, özellikleri, hakkında bilgi.

metreMetre; temel uzunluk birimidir.
Simgesi: m.

Başlangıçta yaklaşık olarak Yer meridyeninin 40 milyonda birine eşit olan metre, 1840’ta önce Fransa’ da, daha sonra da tüm öteki ülkelerde tüm ağırlık ve ölçü sistemlerinde temel olmak üzere kullanıldı. 1889’da Paris’ te yapılan Birinci Ağırlık ve Ölçüler Genel Konferansı’nda 1960 Ekim ayına kadar, iridyumlu platin çubuğun (% 90 platin, % 10 iridyum) uluslararası prototipi üzerine çizilmiş iki koşut çizgi arasındaki ce 0°C sıcaklıktaki ortalama uzaklıkta gösterildi. Bu prototip şimdi Sevres’daki Breteil pavyonunda saklanmaktadır. Metrenin uzunluğu bu birimin ilk tanımı olan 1/4 Yer meridyeninin 10 milyonda birinden 228.8 mikron küçüktür. Uluslararası prototip, kesiti X biçiminde olan bir çubuktur. Uzunluğu sınırlayan çizgiler, üst bacağın nötr ya da orta lifi üzerinde çizilmiştir. Metrenin as ve üst katlan da yasal ölçü birimleri tablosunda gösterilmiştir. Maddesel ölçüler zamanla biçim değiştirebileceği için ayar olarak doğal bir uzunluk ölçeği bulmak konusunda çalışmalar yapıldı. Uluslararası Ağırlı ve Ölçüler Bürosu’nda yapılan bir incelemeden sonra, izotopların ayrılması sayesinde, kriptonun 86. izotopunun ışınımlarından biri seçildi ve 1960’ta metrenin tanımı olarak kabul edildi. Bu ışınım, alçak basınç ve sıcaklıktaki (-210°) kripton 86 içinde elektrik boşalması yapan bir lamba ile elde edildi. Uygulamada kullanılan ölçeklerin uygunluğu, ışık girişimleri yardımıyla, bu ışınımın dalga boyuyla karşılaştırılarak ölçülebilir. Metrenin yeni tanımı, iridyumlu platin çubukla yapılan eski tanıtımından yirmi kez daha duyarlıdır. Elektrik boşalmasından atomların yarattığı bozucu etkiler de hesaba katan düzeltmeler yapıldığı zaman yüz kere daha duyarlı olacaktır. Bu da metrenin uzunluğunun değişmeden kalması için daha büyük bir güvence oluşturur.

Metrenin alt katları: desimetre (1/10 m), santimetre (1/100 m), milimetre (1/1000 m) dir.
Metrenin üst katları: Dekametre (10 m), Hektometre ()100 m), kilometre (1000 m) dir.

Advertisement

Leave A Reply