Meydan İle İlgili Deyimler ve Anlamları Açıklamaları, İçinde Meydan Geçen

0

İçinde meydan kelimesi geçen deyimler nelerdir? Meydan ile ilgili deyimlerin anlamları ve açıklamaları. Meydan hakkında deyimler.

Meydan İle İlgili Deyimler

Arka resim kaynak: pixabay.com

Meydan İle İlgili Deyimler

 • “(birine) meydan dayağı çekmek”
  herkesin içinde veya çok dövmek.
 • “(birine) meydanı dar etmek”
  birini çok sıkıntıya sokmak, her yönden sıkıştırmak.
 • “foyası meydana (ortaya) çıkmak”
  bir olay dolayısıyla bir kimsenin kötü niteliği ortaya çıkmak: “Utanmazlık siyasetinin veya utanmaz siyasinin önünde sonunda foyası meydana çıkar.” -B. Felek.
 • “mal meydanda”
  bir işin gizli bir yönünün olmadığını belirten bir söz.
 • ” meydan açmak”
  sebep olmak: “Bu hareket, daha ileride kim bilir ne boğuşmalara meydan açacaktır?” -R. N. Güntekin.
 • “meydan almak”
  gelişmek, yayılmak, geniş ölçüde olmak.
 • “meydan bırakmamak”
  fırsat vermemek: “Ona ağız açmaya meydan bırakmadım.” -R. N. Güntekin.
 • “meydan (birine veya bir şeye) kalmamak”
  fırsat bulamamak: “Bu beladan kurtulabilmek için bir çare düşünmeye meydan kalmadan Ali, bir gece kasabaya girdi.” -M. Ş. Esendal.
 • “meydan bulamamak”
  fırsat bulamamak.
 • ” meydan dayağı atmak”
  kalabalık içinde iyice dövmek.
 • “meydan dayağı yemek”
  kalabalık içinde iyice dayak yemek: “Vallahi meydan dayağı yesem bu kadar perişan olmazdım.” -R. N. Güntekin.
 • ” meydan okumak”
  korkmadığını, çekinmediğini açıkça bildirmek, kavga veya yarışmaya çağırmak: “Hülasa yüz türlü yüzmek bilir, dalgıçlara meydan okurdu.” -R. H. Karay
 • “meydan vermemek”
  kötü bir durumun gerçekleşmesi için imkân veya zaman bırakmamak: “Sonra sultanın cevabına meydan vermeden döndü.” -Ö. Seyfettin.
“meydana atmak”
ortaya çıkarmak
 • “meydana çıkarmak”
  1) açıklığa kavuşturmak, ortaya çıkarmak, belli etmek: “Marifetlerini birer birer meydana çıkarıyor.” -R. H. Karay. 2) bularak ortaya çıkarmak.
 • “meydana çıkmak”
  1) ortaya çıkmak, görünmek: “İşte Galip, böyle bir muhitte herkesi şaşırtan büyük bir kabiliyetle meydana çıkıverdi.” -A. H. Çelebi. 2) belli olmak: “Şafak serinliği içinde onun yükselmesini seyrederken ilk tahminimizde yanılmadığımız meydana çıktı.” -H. S. Tanrıöver. 3) yetişmek, büyümek: “Altınyaprak Şirketi bizim son ekmek kapımızdı, bundan sonra iş bulabileceğim şüpheli, kardeşlerim daha meydana çıkmış sayılmaz.” -R. N. Güntekin.
 • “meydana dökmek”
  hepsini sergilemek, ortaya dökmek.
 • “meydana düşmek”
  bir iş yapmak için kendini ortaya atmak.
 • “meydana gelmek”
  1) olmak, oluşmak: “Kum tanelerinden meydana gelen yazıları okumaya çalışan Bünyamin bir hayli zorlandı.” -İ. O. Anar. 2) ortaya çıkmak: “Müspet ve realist ilmî araştırmaların meydana gelebilmesi için istatistik bir zarurettir.” -N. Hikmet.
 • “meydana getirmek”
  olmasını sağlamak, oluşturmak: “Yaşlandıkça gençleşen bir adam yalnız verdiği eserlerden değil bundan sonra meydana getireceklerinden dolayı mühimdir.” -İ. A. Gövsa.
 • “meydana koymak”
  yapıp ortaya çıkarmak, göstermek.
 • “meydana vurmak”
  belli etmek, ortaya çıkarmak: “Beşikten beri ruhlarına akıtılan düşmanlığı meydana vurmak için tam fırsatı bulmuşlardı.” -Ö. Seyfettin.
 • “meydanda bırakmak”
  1) açıkta, evsiz barksız bırakmak; 2) ortada, herkesin gözü önünde bırakmak.
 • “meydanı (birine veya bir şeye) bırakmak”
  1) savunduğu şeyden vazgeçmek: “Çok güzel görünen bir şey var ki o da iki tarafın da meydanı bırakıp kaçmamalarıdır.” -M. Ş. Esendal. 2) yarışmadan çekilmek.
 • “meydanı boş bulmak”
  kendisini engelleyecek kimse görmeyerek aşırı davranışlarda bulunmak.
 • “ok meydanında buhurdan yakmak”
  1) geniş bir yeri yetersiz bir şeyle ısıtmaya çalışmak; 2) önemli bir iş için yetersiz imkânlardan yararlanmaya çalışmak.

Advertisement

Leave A Reply