Mezolitik Çağ Dönemi Hakkında Bilgi

0

Mezolitik Çağ ya da diğer ismi ile Orta Taş Çağı ile ilgili kısa ve temel bilgiler

Orta Taş Çağı (Mezolitik Çağ), tarih öncesi çağlardan Yontma Taş Çağı (Paleolik Çağ) ile Cilalı Taş Çağı (Neolitik Çağ) arasında kalan çağa verilen isimdir.

Advertisement

İÖ 10.000’lerde dev buzullar erimeye, buz örtüsü kuzeye doğru çekilmeye başladığı tarihlerde başlar. İklim giderek yumuşar, bitki örtüsü sıklaşır. Bu dönemde insanın yaşam koşulları değişmekte, yalnızca toplayıcı ve avcı olmaktan çıkmaktadır. Özellikle ırmak, göl ve deniz kıyılarında yerleşmeye çalışmaktadır. Bu nedenle bu çağda bir avcı-balıkçı kültürü gelişmiştir. Sürekli yerleşmelere de ilk kez bu çağda rastlanır. Sığır, koyun, keçi, domuz gibi hayvanların ilk kez evcil-leştiği görülür. Tarımsal üretimin ilk izleri bu çağda belirir. Araç gereçler daha ince ve küçük olduğu kadar ele daha uygun ve güzel görünümlü yapılmaya başlanır. İnsanın taşı cilalamayı öğrendiği bir çağdır. Balta ve ilk seramik örnekleri bu çağda ortaya çıktı. Orta Taş Çağı’ndan kalma birçok duvar resmi bulunmuştur. Bu çağ sanatında toplu av sahneleri, birbirleriyle savaşan insan resimleri ortaya çıkmıştır. Soyutlama giderek o kadar ileri boyutlara gitmiştir ki, İsveç’te Tunç Çağ’a ait resimlerde günlük yaşamda kullanılan araba, kızak, gemi gibi nesneler simge biçiminde işlenmiştir.


Leave A Reply