Mezopotamya ve Anadolu Medeniyetlerinin İnsanlığa Katkıları

0
Advertisement

Mezopotamya ve Anadolu Medeniyetlerinin İnsanlığa Katkıları nelerdir? Bu uygarlıkların bilime katkılarının kısaca açıklaması.

Mezopotamya ve Anadolu Medeniyetlerinin İnsanlığa Katkıları

İlk Çağda Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki bölgeye “İki Nehir Arası” anlamında Mezopotamya denilmiştir. Mezopotamya geniş ve verimli topraklara sahip, tarım yapmaya elverişli bir bölgeydi. Bu nedenle tarih boyunca Mezopotamyada birçok uygarlık kurulmuştur.

Mezopotamyada Sümerler, Babiller ve Asurlular uygarlık kurmuşlardır.

MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI

Mezopotamya uygarlıklarından olan Sümerler, çivi yazısı, tekerlek ve ay yılı esasına dayalı takvimi bulmuşlardır. Sümerler ziggurat adı verilen çok katlı tapınaklar inşa etmişlerdir. Zigguratların en üst katı gözlemevi olarak kullanılmıştır. Sümerler hakkında daha fazlası

Babillerin ünlü kralı Hammurabi kendi adıyla bilinen ve kısasa kısas niteliğindeki kanunları hazırlamıştır. Babiller hakkında daha fazlası

Advertisement

Asurlular, Anadaolu’ya yaptıkları ticaret sonucunda buraya, yazıyı taşımışlardır. Asur tüccarlarına ait olan Kültepe Tabletleri Anadolu’da yazılı dönemin ilk örnekleridir. Dünyanın ilk kütüphanesini kurdular. Asurlular hakkında daha fazlası

ANADOLU UYGARLIKLARI

Anadolu tarih boyunca birçok uygarlığın kurulduğu önemli bir bölge olmuştur. Anadolu’da eski çağlarda Hititler, Frigler, Urartular, Lidyalılar ve İyonlar adı verilen uygarlıklar kurulmuştur.

Tarihteki ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması Hititler ile Mısırlılar arasında imzalanmıştır. Hititler tanrılarına hesap vermek amacıyla anal adı verilen yıllıkları yazmışlardır. Hititler altın, bakır, gümüş ve demir madenlerini işleyerek yaşamlarını kolaylaştıran araç gereçler yapmışlardır. Hititler hakkında daha fazlası

Frigler tarım ve hayvancılığı korumak için çok sert kanunlar koymuşlardır. Friglerin yaptığı fibula denen çengelli iğne, günümüzde kullanılan çengelli iğnenin tarihteki ilk örneğidir. Frigler hakkında daha fazlası

Urartular tarımı geliştirmek için Şamran Kanalı’nı yapmışlardır. Yaptıkları su kanallarından günümüzde halen kullanılanları vardır. Urartular hakkında daha fazlası

İyonlarda özgür düşünceye önem verilmiş ve bu uygarlıktan birçok bilim insanı yetişmiştir. İyonlar, Fenike alfabesini öğrenmişler ve bu alfabenin Batı’ya aktarılmasını sağlamışlardır. İyonlar hakkında daha fazlası

Advertisement

Kral Yolu üzerinde ticaret yapan Lidyalılar parayı icat ederek takas usulüne son vermişlerdir. Lidyalılar hakkında daha fazlası


Leave A Reply