Michael Jackson, The Lost Children Çevirisi

0
Advertisement

Michael Jackson The Lost Children Çevirisi, şarkı sözleri, lyrics. Michael Jackson The Lost Children şarkısının Türkçe sözleri. İngilizce türkçe şarkı çevirileri

Michael Jackson, The Lost Children

Michael Jackson – The Lost Children Çevirisi

 • We pray for our fathers, pray for our mothers
  Babalarımız için dua ediyoruz, annelerimiz için dua ediyoruz
  Wishing our families well
  Ailemizin iyi olmasını diliyoruz
  We sing songs for the wishing, of those who are kissing
  Öpüşenlerin dilekleri için şarkı söylüyoruz
  But not for the missing
  Ama kayıp olanlar için yapmıyoruz
 • [CHORUS 1] So this one’s for all the lost children
  Öyleyse bu şarkı tüm kayıp çocuklar için
  This one’s for all the lost children
  bu şarkı tüm kayıp çocuklar için
  This one’s for all the lost children, wishing them well
  bu şarkı tüm kayıp çocuklar için, onların iyi olmasını dileyerek
  And wishing them home
  Ve evde olmalarını isteyerek
 • When you sit there addressing, counting your blessings
  Orada nutuk çekerek otururken, iyiliklerini sayarken
  Biding your time
  Zamanını beklerken
  When you lay me down sleeping and my heart is weeping
  Beni uykuya yatırırken ve kalbim ağlarken
  Because I’m keeping a place
  Çünkü ben bir yer ayırıyorum
 • [CHORUS 2] For all the lost children
  Tüm kayıp çocuklar için
  This is for all the lost children
  Bu tüm kayıp çocuklar için
  This one’s for all the lost children, wishing them well
  bu şarkı tüm kayıp çocuklar için, onların iyi olmasını dileyerek
  And wishing them home
  Ve evde olmalarını isteyerek
  Home with their fathers,
  Evde babaları ile birlikte
 • Snug close and warm, loving their mothers
  Yakın ve sıcak, annelerini severek
  I see the door simply wide open
  Kapının ardına kadar açık olduğunu görüyorum
  But no one can find thee
  Ama kimse sizi bulamıyor
 • [CHORUS 3] So pray for all the lost children
  Öyleyse tüm kayıp çocuklar için dua edelim
  Let’s pray for all the lost children
  Hadi tüm kayıp çocuklar için dua edelim
  Just think of all the lost children, wishing them well
  Sadece tüm kayıp çocukları düşünün, onların iyi olmasını dileyerek
  This is for all the lost children
  Bu tüm kayıp çocuklar için
 • This one’s for all the lost children
  bu şarkı tüm kayıp çocuklar için
  Just think of all the lost children
  Sadece tüm kayıp çocukları düşünün
  Wishing them well, and wishing them home
  Onların iyi olmasını dileyerek, ve onların evde olmasını dileyerek


Leave A Reply