Midede Sindirim Nasıl Olur? Midenin Sindirimde Görevi Sindirimde Asit-baz

0

Midede Sindirim Nedir? Midede sindirim nasıl olur, hangi enzimler kullanılır? Midede sindirimin özellikleri, hakkında bilgi.

Midede Sindirim

Midede Sindirim

Midede Sindirim Nasıl Olur?

Midede Sindirim; Mide, tükürük yardımı ile başlayan küçük değişimden sonra, asıl sindirim işlevinin başladığı yerdir.

Advertisement

Midenin hareketleriyle birlikte besinleri etkileyen kimyasal değişim de başlar. Midede, mideyi asitlere karşı koruyan mukus salgısı ve mide salgı bezleri uyarılırlar. Bu uyarma, sinirler ve gastrin hormonunun etkisi ile olur. Mide devamlı hareket hâlindedir. Besinleri karıştırarak daha küçük parçalara ayırır.

Mide öz suyunda sindirimi gerçekleştiren salgılar; tuz asidi, pepsin ve lâp mayasıdır.

Mide Öz Suyu

Tuz asidi mideye zarar vermeyecek şekilde bir hareketle salgılanır. Proteinleri etkiler. Tuz asidi, pepsin enzimi ile birlikte proteini peptonlara çevirir. Tuz asidi midede asitli ortam yaratarak yiyeceklerin basit yapılara dönüşmelerine yardım eder. Besinleri, onikiparmak bağırsağındaki sindirime hazır şekle dönüştürür.

mide-yapisi

Advertisement

Lâp mayası, daha çok bebek midelerinde bulunan bir enzimdir. Lâp, renin enzimi sütü peynirleştirerek sindirime hazır hâle getirir.

Sindirim sonucunda besin maddeleri midede bulamaç hâline gelir. Besinlerin bu hâline kimus denir. Midede sindirim, besin maddelerinin durumuna göre 1/2 saat ile 7 saat arasında devam eder. Midenin üst kısmı gevşerken alt kısmı sağma hareketleriyle kimusu sindirimin devam edeceği onikiparmak bağırsağına doğru indirir.

Sindirimde Asit-baz

Şekerler, protein ve yağ gibi besin maddelerinin enzimler yardımıyla büyük moleküllerden daha küçük moleküllere parçalanmasına sindirim olayı denir. Sindirim olayının birçok aşamasında özellikle asitlerin, baz ve tuzların görevleri vardır. Beslenme sonrası birçok madde sindirime uğramaz. Mesela; su, vitaminler, alkol, amino asitler gibi.

Proteinler, nükleik asitler, lipitler, disakkarit ve polisakkarit gibi moleküller hücre zarından geçebilecek küçük moleküllere parçalanır.

Sindirim iki aşamada olur:

Mekanik sindirim: Besinlerin diş, dil ve kaslar yardımıyla küçük parçalara ayrılmasıdır. İnsanda bu ağız ve midede gerçekleşir. Ağızda tükürük sıvısı ve midedeki asidik ortam buna yardımcı olur. Tükürük pH’ı 7,2 iken mide asidinin pH’ı 1 civarındadır.

Advertisement

Kimyasal sindirim: Enzim ve su kullanılarak besinlerin hücre zarından geçebilecek küçük moleküllere parçalanmasıdır. İnsanda ağız, mide ve en son ince bağırsakta gerçekleşir.

Protein sindirimi:

\displaystyle \Pr otein+{{H}_{2}}O\xrightarrow{Pep\sin }polipeptit

Polipeptit →Dipeptit + Amino asit

Karbonhidrat Sindirimi:

\displaystyle Nisasta+Su\xrightarrow{Amilaz}Maltoz+Dekstrin

Yağların Sindirimi:

\displaystyle Yaglar\xrightarrow{Lipaz}Yagasitleri+Gliserin


Leave A Reply