Mıknatıs Adını Nereden Alır? Mıknatısın Hikayesi Nasıldır?

1

Mıknastısın adını nereden gelmiştir? Mıknastısın hikayesi, ismi hakkında bilgi. Mıknatıs isminin kaynağı nedir?

Mıknatıs Nedir?

Eski bir hikaye mıknatısların, adını bir çobanın adından aldığını anlatır. Çok eskiden Yunanistan’da Magnes adında bir çoban yaşıyordu. Bir çok çobanlar gibi onun da büyük bir sopası vardı. Bu sopanın bir ucu demirdendi. Magnes bir gün çayırda koyunlarına bakarken sopasını tesadüfen bir kayanın üstüne koydu. Sonra oradan ayrılacağı zaman sopayı kayadan ayıramadı. Kaya sopanın demir ucunu sıkıca tutuyordu. Bundan evvel hiç kimse böyle bir kayaya rastlamamıştı. Kaya parçalarına, çobanın adına uygun olsun diye Mıknatıs denildi. Bu kayaya benzeyen çelik parçalarına da mıknatıs adı verildi. Latince mıknatısın adı Magnes’tir.

Bir başka hikaye, mıknatısın adını Yunanistan’ın Magnesia denen kısmından aldığını anlatır. Hikayeye göre Yunanistan’ın bu kısmında demirden yapılmış şeyleri kendine çeken bir çeşit kaya vardır.

Çoban hikayesi belki doğru değildir. Öteki hikaye de doğru olmayabilir. Hiç kimse mıknatısların, adını nereden aldığını doğru olarak bilmez. Fakat iki hikayenin de doğru olan kısımları vardır. Gerçekten demir ve çeliği çeken bir çeşit kaya vardır. İnsanların bildiği ilk mıknatıslar bu kayanın parçalan idi.

Demir ve çeliği çeken kayalara magnetit denir. Amerikanın kuzey kısmındaki büyük demir ocaklarında magnetiti görmek mümkündür. Bu, bir çeşit demir filizidir. Magnetit’in bir başka adı da mıknatıs taşıdır. Çinliler mıknatıs taşlarını çok eskiden beri, belki Yunanlılardan evvel biliyorlardı. Ona verdikleri adın manası «demire âşık taş» tır.

insanlar yüzlerce yıl bir yerde mıknatıs taşlarından büyük bir dağ bulunduğuna inanmışlardı. Bunun denizden yükseldiğini sandıkları için denizciler çok korkmuşlardır. Bu dağın kendisine yaklaşan bir gemide boşta duran demir parçalarını, hatta demir sürgü ve çivileri bile bulundukları yerden ayırıp kendine doğru çekeceğini ve gemiyi paramparça edeceğini sanıyorlardı. Şimdi böyle bir dağ olmadığını biliyoruz.

İnsanlar, ilk çelik mıknatısı her halde çelik parçalarını bir mıknatıs taşı parçasına sürerek meydana getirmişlerdir. Mıknatıs tozlarını, mıknatıslamak için bir şey yapmak lazım gelmez. Çünkü onlar tabii mıknatıstır.

Mıknatıs taşı parçaları, çok ağır yükleri kaldıramaz; iyi bir mıknatıs istediğiniz zaman mıknatıs taşı parçası aramayın. İnsanlar çok daha kuvvetli mıknatıs yapmayı öğrenmişlerdir.


1 Yorum

Leave A Reply