Mıknatısın Kutupları

1

Mıknatıs nedir? Mıknatıslar neyi çeker? Mıknatısların özellikleri, kutupları ile ilgili bilgi.

Mıknatıs, başka demir parçalarını kendine doğru çeken bir demir, çelik ya da mıknatıs taşı parçasıdır. Her mıknatısın iki kutbu vardır (çubuk şeklindeki mıknatıslarda bunlar çubuğun iki ucundadır); magnetik kuvvetler bu kutuplardan etki yapıyor gibidir. Kuzey kutupları başka mıknatısların güney kutuplarına doğru çekilir, ama başka kuzeyleri «sevmez». Benzer şekilde güneyler kuzeyleri «sever», ama başka güneyler tarafından itilir. Kısaca, benzeşmeyen kutuplar birbirini çeker, benzeşenler birbirini iter.

Advertisement

Benzeşen kutuplar arasında meydana gelen bu çekmenin en gözönündeki örneği, magnetik pusulalardır. Bilindiği gibi dünya büyük bir mıknatıstır, pusulanın iğnesi de küçücük bir mıknatıstır. Pusulanın iğnesinin bir kutbu (ucu) her zaman dünyanın magnetik kuzey kutbunu gösterir; öteki uçsa hiç kuzeye dönmez. Buradan, magnetizmanın sadece kaşifler ve gemiciler gibi pusulayla kuzey doğrultusunu bulmak ihtiyacında olan kimselere faydalı olduğu sanılır. Ama, magnetizma garip bir kuvvettir; bizim için en önemli etkisi mekanik yolla elektrik elde edebilmemizi sağlamasıdır. Aşağıda konu ile ilgili detaylı ve açıklamalı resimler yer almaktadır.


1 Yorum

Leave A Reply