Miladi Takvim aylarının anlamları

0
Advertisement

Miladi takvim aylarının isimleri nereden gelmektedir? Takvim yılının aylarının isimleri ve bu isimlerin kısa açıklamaları ve Türkçe karşılıkları.

TAKVİM YILININ AYLARI
Roma Cumhuriyeti takvimi aylarıTürkçe ay adları
Januarius31 gün; adını, kapı eşiklerinin ve başlangıçların tanrısı Janus’tan (İanus) almıştır:Ocak (Türkçe kökenli)
Februarius28 gün. artık yıllarda 29 gün; adı, 2. ayın 15. gününde Februa adıyla düzenlenen arınma törenlerinden gelir.Şubat (Süryanice Şebat’tan)
Martius31 gün; adını Roma’nın Savaş Tanrısı Mars’tan almıştır.Mart (aynı Latince kökenden)
Aprilis30 gün; Romalıların Tanrıça Venüs’e adadıkları bu ayın adı, büyük olasılıkla, Venüs ile tyr tutulan Yunan Tanrıçası Aphrodite’den gelmektedir. Başka bir etimolojik yaklaşım ise, Aprilis adını Latincedeki aperire (açılmak) sözcüğüne bağlayarak, tomurcukların ve çiçeklerin bu mevsimde açtığını, kuzey yarıkürede ilkbaharın başlangıcını çağrıştırır.Nisan (Süryanice)
Maius31 gün; büyük olasılıkla Tanrıça Maia’nın adıyla anılmıştır.Mayıs (aynı Latince kökenden)
Junius30 gün; adını, kadınların, özellikle evli kadınların koruyucusu olan Tanrıça Juno’dan (İuna) aldığı sanılmaktadır.Haziran (Süryanice Kheziran’dan)
Julius31 gün; eskiden ûuintilis olan bu ayın adı, İÖ 44’te Julius Caesar’ın onuruna Julius olarak değiştirilmiştir.Temmuz (Süryanice Tamız’dan)
Augustus31 gün; eski adı Sextilis’ti, İÖ 8’de imparator Augustus’un adı verildi.Ağustos (aynı Latince kökenden)
September30 gün; eski Roma cumhuriyet takviminin yedinci ayı; Latince “yedi” anlamındaki sepfem’den türetilmiştir.Eylül (Süryanice ilul’dan)
October31 gün; eski Roma cumhuriyet takviminin sekizinci ayı; Latince “sekiz” anlamındaki octo’dan türetilmiştir.Ekim (Türkçe kökenli)
November30 gün; eski Roma cumhuriyet takviminin dokuzuncu ayı; Latince “dokuz” anlamındaki nove’den kaynaklanır.Kasım (Türkçe kökenli)
December31 gün; eski Roma cumhuriyet takviminin onuncu ayı; Latince “on” anlamındaki decem’den kaynaklanır.Aralık (Türkçe kökenli)


Leave A Reply